Позбавлення батька прав на дитину


Тетяна Жидачек.

 Аліменти: новели законодавства та українські реалії

Дедалі частіше можна почути фрази на зразок «Не платить аліменти — позбавити батьківських прав», «Не цікавиться дитиною — позбавити батьківських прав», «Щоб діти на пенсії не утримували — позбавити батьківських прав». І так легко й переконливо ці фрази інколи звучать, що можна подумати, ніби позбавлення батьківських прав — це «раз плюнути». Може здатися, що це проста процедура, яка має тільки позитивні наслідки.

Як свідчить судова статистика, таких спорів щороку розглядають чимало. Скажімо, 2016 року в суди надійшла 9681 позовна заява про позбавлення батьківських прав, із яких суди задовольнили 7559 позовів; 2017 року надійшло відповідно 10 260 позовів, із яких задовольнили 7964.

Та насправді позбавлення батьківських прав — крайній захід у відносинах між батьками й дитиною, і це найважчі сімейні спори в сенсі доказової бази й емоційного напруження сторін.

Содержание

Що означає «позбавити батьківських прав»?

Сімейний кодекс України передбачає, що особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків із її виховання; перестає бути законним представником дитини; втрачає право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, право на спадкування після дитини.

Однак особа, позбавлена батьківських прав, зобов’язана й надалі сплачувати аліменти. Крім того, дитина залишається спадкоємцем навіть тих батьків, яких позбавили батьківських прав.

Також треба розрізняти механізм позбавлення батьківських прав і механізм відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Наприклад, дитину забирають, якщо залишати її з батьками небезпечно для її життя, здоров’я та морального виховання.

У такому разі дитину передають другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам за їх бажанням або органові опіки й піклування до моменту, доки зникнуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками.

Хто подає заяву про позбавлення батьківських прав?

Питання про позбавлення батьківських прав виникає головно в жінок — щодо татів їхніх дітей. При цьому мотиви в них можуть бути різними, але цілі переважно однакові.

Чи не найактуальніше те, що після позбавлення батьківських прав жінці більше не треба буде просити/вимагати дозвіл на виїзд з дитиною за кордон.

Після позбавлення батька дитини батьківських прав жінка може розраховувати на статус одинокої матері, який дає їй право на державну допомогу для дитини, на додаткову щорічну відпустку.

Щодо чоловіків, то вони, безперечно, мають право вимагати позбавлення матері батьківських прав, але на практиці таке трапляється рідко, бо здебільшого жінка бере на себе відповідальність із виховання дитини й чоловік проти цього не заперечує.

Читайте більше про українських татів у статтях Наталії Бурмаки: Наталія Бурмака. Ідеальний тато / реальний тато. Частина 1 Наталія Бурмака. Ідеальний тато / реальний тато. Частина 2

Крім одного з батьків, із позовом про позбавлення батьківських прав мають право звернутися також особа, з якою дитина фактично проживає (наприклад, дідусь, бабуся), орган опіки і піклування, прокурор або сама дитина, яка досягла 14 років.

Орган опіки і піклування не лише має право подати такий позов, а і є обов’язковою стороною під час розгляду цієї категорії справ: саме орган опіки і піклування в кожній справі надає суду свій висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. І суд має право не погодитися з висновком органу опіки і піклування (про доцільність чи недоцільність позбавлення батьківських прав), лише якщо він недостатньо обґрунтований, суперечить інтересам дитини.

Інтереси дитини понад усе

Європейський суд з прав людини у справі «Савіни проти України» вказує, що право батьків і дітей бути поряд одне з одним становить основоположний складник сімейного життя, а розірвання сімейних зв’язків означає позбавлення дитини її коріння, і це можна виправдати лише за поодиноких обставин.

Зокрема, під час розгляду справи українські суди дійшли висновку, що умови проживання дітей були небезпечні для життя і здоров’я, морального виховання (діти були брудними й голодними, стояли на обліку в диспансері, займалися бродяжництвом). Однак ЄСПЛ не погодився, що матеріально-побутові умови дітей були справді небезпечними для їхнього життя і здоров’я.

При цьому ЄСПЛ наголосив, що між інтересами дитини й інтересами батьків має існувати справедлива рівновага, дотримуючись такої рівноваги, особливу увагу треба приділяти найважливішим інтересам дитини, які за своєю природою і значенням повинні переважати над інтересами батьків.

Визначаючи основні інтереси дитини в кожному конкретному випадку, слід враховувати дві умови: по-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде зберегти її зв’язки із сім’єю, крім випадків, коли сім’я особливо непридатна або виразно неблагополучна; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечити її розвиток у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, яке не є неблагополучним.

З огляду на принципи, проголошені Європейським судом з прав людини, для розлучення дитини з батьками суд встановлює: 1) провинну поведінку батьків; 2) справжню небезпеку умов для дитини; 3) доказову базу зазначених обставин; 4) застосування тимчасових проміжних заходів до батьків; 5) обов’язкове слухання свідчень самої дитини.

Коли позбавляють батьківських прав?

Сімейний кодекс України закріпив вичерпний перелік підстав для позбавлення батьківських прав. Проаналізуймо найпоширеніші з них детальніше.

1. Ухилення від виконання своїх обов’язків із виховання дитини

Як визначив Верховний Суд України, ухилення батьків від виконання своїх обов’язків — це коли вони не дбають про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя.

Мається на увазі, що батьки не забезпечують необхідне харчування, медичний догляд, лікування дитини, а це негативно впливає на її фізичний розвиток як складник виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, потрібному для її нормального самоусвідомлення; не дають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для здобуття освіти.

Поширилася хибна думка, ніби несплата аліментів — достатня підстава для позбавлення батьківських прав, насправді ж це не так. Несплату аліментів суд може лише додатково брати до уваги разом з іншими доказами.

Отже, є безліч чинників, які враховуються і окремо, і в сукупності в кожній конкретній справі. І мати, яка хоче позбавити тата батьківських прав, повинна довести, як саме той ухиляється від виконання своїх обов’язків. До того ж таке ухиляння має бути умисним і свідомим.

Слід пам’ятати: що активніше чоловік боронитиме своє право на участь у вихованні дитини, то менше шансів у матері виграти цю справу. Це і вияв бажання бачитися та бути присутнім у житті дитини, яке не реалізовувалося через об’єктивні причини, і матеріальне утримання дитини тощо.

2. Жорстокеповодженняздитиною

Згідно з чинним законодавством, жорстоке поводження з дитиною — це будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною в сім’ї або поза нею.

Підставою для позбавлення батьківських прав у цьому випадку є висновок психолога про емоційний або фізичний стан дитини, який свідчить, що дії (бездіяльність) батька шкодять її розвитку.

При цьому на думку суду однозначно впливатимуть взаємини між батьком і дитиною після факту жорстокого поводження з нею. Наприклад, беручи до уваги каяття батька у вчиненому та позицію дитини, яка виявляє бажання спілкуватися з батьком, суди доходять висновку, що позбавлення батьківських прав не відповідатиме інтересам дитини.

Якщо суд вирішить, що дальше спілкування дитини з батьком може негативно вплинути на її психічне здоров’я і розвиток, є причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою батька й станом здоров’я дитини після їхніх зустрічей, чоловіка таки позбавлять батьківських прав.

3. Хронічнийалкоголізмабонаркоманія

Цю підставу зазвичай застосовують у поєднанні з наведеними вище, адже зловживання алкогольними напоями чи наркоманія тягнуть за собою невиконання батьківських обов’язків та/або жорстоке поводження з дітьми в такому стані.

Почнемо з того, що хронічний алкоголізм батьків і захворювання їх на наркоманію має бути підтверджено відповідними медичними висновками. Свідчення очевидців можуть бути доказом лише в поєднанні з іншими доказами для підтвердження факту зловживання алкогольними чи наркотичними речовинами.

На практиці для позбавлення батьківських прав на цій підставі треба довести, що батько зловживає алкогольними напоями й через це ухиляється від виконання батьківських обов’язків, не дбає про фізичний і духовний розвиток дітей, не забезпечує їх необхідним харчуванням і медичним доглядом, негативно впливає на фізичний розвиток дітей.

Якщо на час розгляду справи поведінка батька покращиться, батьківських прав його не позбавлять. Суд ухвалить таке рішення тільки в тому разі, якщо, не зважаючи на позитивні зміни, він не забезпечує належних умов життя для дитини.

Винятки

Позбавлення батьківських прав — крайній захід вплинути на осіб, які не виконують батьківських обов’язків, тому питання про його застосування суд вирішує лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, а саме ставлення батьків до дітей.

І суд може в окремих випадках за доведеної провинної поведінки когось із батьків або їх обох з урахуванням характеру поведінки, особи батька й матері, а також інших конкретних обставин справи відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав.

У такому разі він лише попереджає особу про необхідність змінити ставлення до виховання дитини (дітей) і покладає на органи опіки й піклування контроль за виконанням нею батьківських обов’язків.

Міжнароднапрактика

Кожна країна по-своєму формує практику й підстави для відбирання дитини від батьків чи позбавлення їх батьківських прав. Є країни, де позбавлення батьківських прав узагалі неможливе, так само є країни, де найменше невиконання батьківських обов’язків може призвести до позбавлення батьківських прав.

Наприклад, у Латвійській Республіці не існує інституту позбавлення батьківських прав, а застосовується інститут припинення або призупинення батьківських прав.

У таких країнах, як Польща й Ізраїль, із цим набагато суворіше, і якщо дитина не відвідує школу або, навпаки, з’являється в школу із синцями чи розповіла (намалювала, написала), що її вдома можуть бити, це стає підстава ініціювати позбавлення батьківських прав.

У Каліфорнії (США) батьків позбавляють опіки над дітьми, якщо вони піддають їх ризику зазнати фізичних чи психічних травм або в разі нездатності батьків належним чином контролювати й захищати їх.

Усеіндивідуально

Знайомство із законодавством України та сформованою судовою практикою свідчить, що справи про позбавлення батьківських прав неоднозначні. З одного боку, лише в поодиноких випадках можна розлучити батьків і дитину; ці виняткові підстави завжди індивідуальні, і їх оцінюватиме суд.

З іншого боку, треба враховувати саме інтереси дитини й вислуховувати її думку, бо, хай там як складається ситуація, думка дитина вирішальна.

І починаючи процедуру позбавлення батьківських прав, варто пам’ятати, що жоден закон чи спеціаліст не дасть наперед чіткої відповіді, чи є на це підстави. Лише зваживши всі «за» і «проти», суд вирішить, як краще для дитини.

Источник: https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/tekst-s-zagolovkom/pozbavlennya-batkivskih-prav-sprobuy-znayti-pidstavu-134689.html

Підстави для позбавлення батьківських прав батька (матері)

Жов 25

Сьогодні часто трапляються випадки, коли одного з батьків, або ж і взагалі обох позбавляють батьківських прав, внаслідок чого дитина може залишитися сиротою. Проте, трапляються і такі ситуації, коли один з батьків принижує, б’є дитину, або ж взагалі не бере участь у вихованні.

В такому випадку таку особу потрібно позбавляти батьківських прав. Проте, така категорія справ надзвичайно складна, оскільки потребує звернення до суду та залучення органу опіки і піклування.

У зв’язку з цим самотужки впоратися з такою категорією справ складно, тому варто звернутися до адвоката у Львові – Кульчицького Олександра Сергійовича, який надасть кваліфіковану правову допомогу у вирішенні Вашої справи.

Підстави для позбавлення батьківських прав передбачені у ст. 64 Сімейного Кодексу України, де вказано, що мати або батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Варто відзначити, що мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав 2, 4 та 5, лише у разі досягнення ними повноліття.

Найчастіше батьківських прав позбавляють у зв’язку з ухиленям від виконання своїх обов’язків по вихованні дитини. Перелік цих обов’язків закріплений у ст. 150 Сімейного Кодексу України. Серед них закріплені, зокрема, такі:

 • Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
 • Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
 • Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.
 • Батьки зобов’язані поважати дитину.
 • Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
 • Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
 • Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

У п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” Верховний суд дає більш ширше тлумачення ст. 150 Сімейного Кодексу України. А саме, ухилення батьків від виконання батьківського обов’язку має місце коли вони не забезпечують:

 • необхідного харчування;
 • медичного догляду;
 • лікування дитини,  що негативно впливає на її фізичний розвиток як  складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі,  необхідному для її нормального  самоусвідомлення;
 • не  надають  дитині   доступу   до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних  норм  моралі;
 • не  виявляють  інтересу   до   її внутрішнього  світу;
 • не  створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори,  як кожен окремо,  так і  в  сукупності,  можна розцінювати  як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Процедура позбавлення батьківських прав

З точки зору судової практики, а саме Постанови Пленуму Верховного Суду “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” – позбавлення батьківських прав (тобто прав на виховання дитини, захист її інтересів, на відібрання дитини в інших осіб, які незаконно її утримують, та  ін.), що надані батькам до досягнення дитиною повноліття і ґрунтуються на факті спорідненості з нею, є крайнім заходом  впливу на осіб, які  не виконують батьківських обов’язків, а тому питання про його застосування слід вирішувати лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей. Особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини,  яка не досягла вісімнадцяти років і тільки з підстав, передбачених ст. 164 Сімейним Кодексом України (підстави наведено вище).

Обставини, які слід довести для позбавлення батьківських прав:

 • батько або мати не спілкується з дитиною та не проявляє ініціативи у такому спілкуванні.
 • батько або мати не бере участі у навчанні дитини – не відвідує школу, не допомагає у підготовці дитини до школи, не відвідує шкільні заходи за участю дитини тощо.
 • Батько або мати не бере участі у позашкільному розвитку дитини – не пропонує гуртки, на які дитина може ходити, не водить дитину на гуртки, на які дитина вже записана, не відвідує заходи, організовані гуртками за участю дитини тощо
 • батько або мати не турбується про стан здоров’я дитини – під час хвороби не відвідував дитину, не цікавиться станом її здоров’я, не оплачує рахунки із медичних закладів.Перешкоджає у здійсненні можливості відвідування дитиною інших країн для її духовного, внутрішнього розвитку і розширення світогляду.
 • Не сплачує кошти на утримання дитини, чим фактично не виконує обов’язку із забезпечення дитини належним харчуванням, одягом тощо.

Позовна заява про позбавлення батьківських прав

Позовну заяву необхідно починати писати з шапки, де визначається в який суд подається відповідна заява, хто позивач та відповідач. Для того, аби визначити в який суд подати справу необхідно встановити підсудність.

Справа про усунення перешкод в користуванні майна є справою позовного прлвадження і повинна розглядатися за правилами загальної підсудності. Це означає, що заяву потрібно подавати у суд за місцем проживання, або перебування відповідача.

Після цього описується ім’я місце проживання позивача та відповідача.

у ст. 41 Конституції України, а також у ст.

1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, закріплються принцип непорушності права приватної власності, котрий визначає непорушне право особи на безперешкодне володіння, користування, розпорядження своїм майном та на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Також дані принципи закріплено і у Цивільному Кодексі України, а саме у стаття 316, 317, 319 та 321. На всі ці приписи варто посилатися у позовної заяві, для більш правомірного обгрунтування своїх вимог. Крім того, стаття 391 Цивільного Кодексу України передбачає, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Не менш важливою частиною позовної заяви є прохальна частина, оскільки саме від цього суд відштовхується, приймаючи рішення у справі.

У прохальній частині варто вказати, що ви бажаєте усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні власністю особи, котра зазначена у свідоцтві про право власності, та визначити адресу ділянки, на якій чиняться перешкоди у користуванні.

Крім того, варто зазначити, що судові витрати стягнути з відповідача. Саме це забезпечить Вас, у разі ухвалення судового рішення на Вашу користь від судових витрат.

До позовної заяви обов’язково варто докласти квитанцію про сплату судового сбору, який у даній категорії справ складає 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. Без оплати судового збору суд вправі залишити вашу позовну заяву без розгляду.

До позової додаються:

 • копія свідоцтва про одруження батьків дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документи, які свідчать про наявність обставин для позбавлення батьківських прав;
 • висновок органу опіки і піклування;
 • копія позовної заяв;

Після чого позовна заява підписується, проставляється дата складення і подається до відповідного суду.

Судова практика про позбавлення батьківських прав

Щоб виграти справи потрібно не тільки добре володіти чинним законодавством і довести фактичні обставини справи, а й варто ознайомитися з судовою практикою. Наводимо декілька судових рішень:

Зрозуміло, що справи даної категорії складні, та потребують знання не лише законодавства, а й практики їх вирішення. Фахівці Адвокатського Бюро “Кульчицький та Партнери” завдяки власному досвіду нададуть кваліфіковану правову допомогу та допоможуть вирішити Вашу справу.

Дізнатись про вартість

← Previous Next →

Источник: https://advokatura.lviv.ua/pozbavlennya-batkivskyh-prav/

Позбавлення батьківських прав в Україні: документи та процедура

Зміст:Підстави для позбавлення батьків батьківських правПроцедура позбавлення батьківських правХто може подати позовНаслідки

Як позбавити іноземця прав на дитину

Не всі тата й мами відповідально ставляться до дітей і турбуються про них. Трапляються випадки, коли батьки являють собою загрозу для дитини, тоді її треба захистити. В подібних ситуаціях закон передбачає крайній захід — позбавлення батьківських прав.

Підстави для позбавлення батьків батьківських прав стосовно дітей

Ця процедура є дуже складною та вимагає незаперечних доказів провини батька чи матері. Законодавство встановило чіткий перелік причин для застосування такого заходу.

“Часто покинута дитина мешкає разом зі своїми батьками”

Стаття 164 Сімейного Кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14) називає підстави позбавлення батьківських прав:Залишення новонародженого у пологовому будинку та відсутність турботи про нього протягом 6 місяців без поважних причин.

Навмисне невиконання обов’язку щодо виховання — відсутність умов для фізичного здоров’я та духовного розвитку.

Це відбувається, коли батьки не турбуються про навчання та підготовку дитини до життя, недостатньо спілкуються з нею, не забезпечують відповідне харчування та медичне обслуговування.

 • Жорстоке поводження з дитиною (фізичне насильство, психологічне, приниження дитячої гідності, неприпустиме виховання).
 • Алкогольна або наркотична залежність батька чи матері (підтверджується відповідними довідками з медичного закладу).
 • Будь-яка експлуатація дитини (примус до важкої праці, схиляння до жебрацтва, проституції або скоєння злочину).
 • Умисний злочин стосовно сина (доньки).

Неможливо позбавити батьківських прав батька або матір, що мають душевну хворобу або знаходиться у тривалому відрядженні. Не буде навмисною відсутність виховання, якщо інший з батьків заважає бачитися з дитиною. Законодавство України суворо ставиться до залишення дітей без батьківської турботи. Тому будь-яка з перелічених підстав буде перевірятися.

Процедура позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав відбувається на підставі рішення суду. До звернення до суду з позовом необхідно зібрати документи та докази.

Пакет документів містить:

 • паспорт та дитяче свідоцтво про народження;
 • свідоцтво про розлучення, якщо воно є;
 • заява самої дитини, якщо їй вже виповнилося 10 років;
 • характеристика та довідка зі школи, зі вказівкою на участь батьків у її вихованні;
 • акт дослідження умов життя (з ЖЕО або органів опіки);
 • довідку з місця роботи батька (матері) про заробітну плату, а також характеристику;
 • інші документи, що можуть підтвердити невиконання батьками своїх обов’язків.

Документи надають до органів опіки та піклування, а потім готують позов про позбавлення батьківських прав і подають до суду за місцем мешкання відповідача. Усі докази повинні бути незаперечними, підтверджувати провину батька (матері) та свідчити про неможливість зміни поведінки.

При розгляді справи в суді може з’ясуватися, що дії батьків містять склад злочину стосовно дитини. Відразу відкривається провадження з кримінальної справи. Суд вирішує позбавити батьківських прав винного батька та визначає подальшу долю малюка. Якщо суд встановить наявність у відповідача іншого житла, він зобов’язує його переселитися, або виносить рішення про примусовий розділ квартири.

Хто може подати позов

Позовну заяву про позбавлення батьківських прав можуть подати:

 • мати, батько, інші члени родини;
 • опікун, піклувальник;
 • орган опіки;
 • прокурор;
 • навчальний або медичний заклад;
 • дитина при досягненні нею 14 років.

Подача позову іншими членами родини дитини є ускладненою через необхідність особливих повноважень, попри відсутність прямої вказівки на це в законодавстві України. Для цього необхідно отримати дозвіл органів опіки.

Наслідки

Рішення суду, яке набрало силу, припиняє сімейні стосунки між цими особами. Батьки більше не мають прав та обов’язків щодо виховання.

Законодавство передбачає такі наслідки для батьків після позбавлення батьківських прав:

 1. Втрачають особисті немайнові права — спілкуватися та виховувати сина (доньку), право обирати місце проживання, дозволяти або забороняти виїжджати до іншої країни.
 2. Вони припиняють бути представниками дитини та не представляють більше дитячі інтереси. Не мають права на пільги та допомогу для сімей з дітьми.
 3. Втрачають право на утримання (аліменти) у похилому віці від сина або доньки.
 4. Не мають права на усиновлення та опікунство стосовно інших дітей.
 5. Не зможуть бути спадкоємцями сина (доньки), за винятком прямої вказівки про них у заповіті.

Батько чи мати не звільняються від зобов’язання утримувати малюка. Стягнені аліменти отримуватиме інший з батьків або опікун.

Найчастіше малюка передають іншому з батьків, якщо це можливо, а також бабусі, дідусеві, іншим родичам. Член родини, який бажає піклуватися про дитину, подає до суду відповідну заяву.

Якщо немає можливості передати малюка іншим членам родини, його передають органу опіки.

Мати або батько, позбавлені батьківства, зможуть бачити своє чадо лише з дозволу суду, якщо подадуть заяву з проханням про зустрічі. Суд перевіряє, чи не буде нанесено шкоду цими побаченнями.

Як позбавити іноземця батьківських прав

Процедура позбавлення батьківських прав іноземця може відбуватися в його відсутність. Батька-іноземця про судове засідання повідомляють повісткою, за останнім місцем реєстрації. Якщо повістка 2 рази повертається без відмітки про отримання, суд приймає рішення заочно.

Іноземця можна позбавити прав на дитину незалежно від його згоди. Для цього надають докази байдужого ставлення його до сина або доньки, поганого впливу або ухилення від виконання обов’язків щодо виховання та утримання.

Процедура стосовно відповідача-іноземця є набагато складнішою. Якщо іноземець має нерухомість в Україні, процедура позбавлення прав є можливою. А якщо нерухомості немає, то суд може відмовити в прийнятті позову, оскільки позов подається за місцем проживання відповідача.

Для захисту дітей необхідною є участь сімейного адвоката, який спеціалізується на сімейному законодавстві та діятиме в різних інстанціях в Україні та за її межами.

При зверненні до нас ви отримаєте:

 • первинну консультацію досвідченого адвоката з розлучень, із прогнозуванням результату;
 • допомогу в оформленні документів;
 • детальне пояснення та обґрунтовані поради, як вчинити та від яких дій слід утриматися;
 • вироблення стратегії ведення справи у суді;
 • представництво в суді та інших органах і закладах;
 • захист дитини.

Ми гарантуємо повний юридичний супровід до винесення судового рішення.

Кількість переглядів: 11,285

Источник: https://semeynoepravo.kiev.ua/uk/rozluchennja/pozbavlennja-batkivskyh-prav/

Позбавлення батьківських прав — позбавити батька, матір прав на дитину, позов до суду

Позбавлення батьківських прав – складна процедура, яка здійснюється тільки у суді уповноваженими органами. Законодавством України не передбачається можливість самостійно відмовитися від батьківських зобов’язань.

І батько, і мати рівні перед Сімейним кодексом України (далі СКУ) і несуть однакову відповідальність стосовно своїх дітей. Через це в кожного з батьків існують свої обов’язки щодо виховання й взаємовідносин зі своїми дітьми.

Коли ці права якимось чином порушуються, тоді й з’являється можливість позбавити прав на дитину.

Нюанси процедури: як позбавити батька або матір батьківських прав

Подавати позов про позбавлення батьківських прав можуть уповноважені на це органи опіки, а також установи. Крім того, подати позов до суду можуть:

Найчастіше, на практиці, багато матерів користуються шансом подачі позову, щоб остаточно позбавити батьківських прав колишнього чоловіка (наприклад, у тому випадку, якщо мати з дитиною мають намір виїхати за кордон, але батько не дає своєї згоди на виїзд дитини).

Коли буде подана позовна заява про позбавлення батьківських прав, то тільки тоді одного з батьків зможуть позбавити прав на дитину. Тому одного тільки бажання батька або матері буде недостатньо, навіть у тому випадку, якщо один з них готовий написати й підписати особисту відмову від своїх батьківських обов’язків.

Єдиною можливістю для самостійної відмови служить стаття 122 Сімейного кодексу України, у якій, у пункті 3, надається можливість відмовитися від дитини. Для цього подружжя, шлюб між яким припинений, повинне подати у відповідні органи державної реєстрації актів громадянського стану загальну заяву про позбавлення батьківських прав батька або матері.

У такій ситуації заяви подаються тільки в тих випадках, якщо дитина була народжена уже через 10 місяців після розлучення. Також варто врахувати, що заява повинна бути визнана обома членами колишнього подружжя, тобто тим, хто відмовляється від батьківських прав, і тим, хто бажає залишитися з дитиною й виховувати її.

В усіх інших випадках, коли чоловік або жінка записані у відповідних паперах як батько й мати дитини, позбавлення батьківських зобов’язань батька або матері виконується тільки у судовому порядку.

Цікавий також той факт, що суддею здійснюється позбавлення батьківських прав батька або матері в тому випадку, якщо їх спільна дитина не досягла повноліття, тобто 18 років. Суд також може винести рішення як стосовно всіх дітей батька чи матері, так і до однієї, конкретної дитини. При цьому інтереси інших дітей не порушуються.

Позбавлення батьківських прав батька іноземця

Позбавлення батьківських прав батька іноземця – досить цікавий і одночасно складний юридичний процес, що неодмінно вимагає втручання, як досвідчених юристів, так і адвокатів. Позбавити батька прав, якщо він згодний не складе ніяких труднощів.

У цьому випадку важливо тільки розібратися в тому, куди саме необхідно подавати позовну заяву. Приміром, якщо підсудний має на території України яке-небудь майно або прописку, тоді необхідно звертатися в українські інстанції й позбавити батьківських прав у такому випадку можна навіть без присутності батька.

Інше питання, якщо батько-іноземець не має майна на території України й проживає за кордоном. Український суд може вам відмовити в розгляді справи, тому що позов про позбавлення батьківських прав у такому випадку розглядається за місцем проживання відповідача.

Подібна ситуація вимагає втручання третьої сторони (юриста), що зможе зайнятися справою за кордоном за дорученням від вашого імені.

Що дає позбавлення прав? Результат позбавлення прав батька іноземця той же, що й при позбавленні їх будь-якого іншого батька.

Батько втратить зв’язок з дитиною, а також всі батьківські права й обов’язки стосовно нього, у тому числі й всяку можливість брати участь у процесі виховання.

Тому, перш ніж зважуватися на подібний крок, рекомендуємо вам, для початку, добре обміркувати можливі наслідки, які здебільшого будуть уже незворотні.

Підстави для позбавлення прав

Підстав для позбавлення батьківських прав існує багато, і всі вони докладно описані в Сімейному кодексі України, у статті 164. З основних причин позбавлення прав можна виділити наступні:

Але суд не відразу ж виносить рішення про позбавлення батьківських прав, навіть якщо є всі на те причини. Обґрунтовано це тим, що процедура позбавлення прав не є крайньою мірою.

У житті будь-який суддя неохоче йде на подібний рішучий крок. Саме тому такі судові процеси ніколи не закінчуються лише одним засіданням.

Для початку необхідно вивчити всі факти й докази, прикладені до справи, перш ніж приступати до винесення остаточного рішення.

Підтвердження підстав

Будь-яка підстава для позбавлення батьківських прав повинна бути в обов’язковому порядку підтверджена відповідними доказами, без яких суддя ніяк не зможе винести остаточне рішення стосовно батька або матері. Збирання доказів для проведення судової процедури – занадто обтяжливе й витратне за часом заняття.

Тому нерідко багато позивачів звертаються по допомогу до досвідчених юристів для вирішення подібного питання.

І якщо ви все-таки зважилися на подібний відповідальний крок з метою позбавити батьківських прав свого несумлінного чоловіка (дружину) і витребувати з винуватця аліменти для дитини, то вам ніяк не обійтися без допомоги з боку професіоналів.

Наша робота якраз націлена на надання якісних послуг клієнтам, що потребують допомоги юриста по сімейним справам. Ми допоможемо вам грамотно оформити позовну заяву про позбавлення батьківських прав, посприяємо в зборі потрібних доказів і стратегічно правильно вибудуємо вашу позицію в суді.

Можливі докази, які можуть згодитися у суді:

Порядок звернення до суду

Послідовність дій:

 1. Звернення до органів опіки. Ці органи повинні пред’явити в суд письмовий висновок про можливість позбавлення прав. Рекомендується заздалегідь звертатися в подібну установу за місцем проживання й з’ясовувати дійсну ситуацію з батьком або матір’ю.
 2. Складання позову. У цій заяві необхідно викласти детальну інформацію про конкретну ситуацію з батьком або матір’ю, вказати можливі причини, чому ви хочете позбавити чоловіка (дружину) батьківських прав.
 3. Подача позову. У суд позовна заява подається вже разом з усіма підготовленими доказами.
 4. Позбавлення батьківських прав матері або батька. Як і говорилося раніше, процедура позбавлення батьківських прав відбувається тільки в суді, тому вам заздалегідь потрібно буде серйозно підготуватися до майбутнього судового процесу.

Наші професійні юристи по сімейним суперечкам зможуть надати вам цілий комплекс послуг при зверненні до суду, які гарантовано допоможуть виграти судову справу. До наших повноважень входять послуги:

Катерина 20 июн 2018 в 7:58

як позбавити батьківства батька іноземця(громадянин Марокко) який не проживає в Україні та матір, яка проживає в Росії, я бабуся, дитина 2003 р.н. інвалід(хвора на шизофренію)

Источник: https://edr.com.ua/ua/pozbavlennija-batkivskih-prav

Позбавлення батьківських прав: процедура та документи

Відповідно до статті 121 Сімейного кодексу України права і обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому в установленому законом порядку. Саме на батьків покладається відповідальність за виховання дітей, захист їх прав та інтересів, турботу про здоров’я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини.

На жаль, батьки не завжди гідно поводяться по відношенню до дітей, зловживають своїми правами або ухиляються від виконання батьківського обов’язку. За таких обставин з’являється привід для позбавлення батьківських прав.

При цьому, в своїй постанові від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків, а тому питання про її застосування слід вирішувати тільки після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, в тому числі ставлення батьків до дітей.

На яких підставах батька або матір можуть позбавити батьківських прав?

Законодавством України, зокрема ч. 1 ст. 164 СК, встановлено вичерпний перелік підстав для позбавлення матері або батька дитини батьківських прав. Згідно норм зазначеної статті, до втрати прав може призвести:

 • залишення без поважної причини дитини в пологовому будинку або іншій установі охорони здоров’я та відсутність відносно неї батьківського піклування протягом шести місяців
 • ухилення від виховання дітей (свідома і навмисна відсутність турботи, ігнорування потреб дитини та інше)
 • хронічний алкоголізм або наркотична залежність (необхідна наявність відповідних медичних висновків)
 • експлуатація дитини, в тому числі примушування до жебракування та бродяжництва
 • засудження за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини
 • жорстоке поводження з дітьми (приниження, фізичне або психічне насильство тощо)

Яка процедура позбавлення батьківських прав?

Порядок позбавлення батьківських прав передбачає виключно судову процедуру, за обов’язкової участі органу опіки та піклування (ч. 4 ст. 19 Сімейного кодексу України). Відкриття судового провадження відбувається на підставі позовної заяви.

Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються в порядку позовного провадження, через що їх підсудність визначається відповідно до ч. 1 ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України.

Тобто позов подається за місцем проживання відповідача.

При цьому, якщо в позовних вимогах, крім позбавлення батьківських прав, заявлено вимогу про стягнення аліментів дитини, позов може подаватися за вибором позивача згідно ч. 1 ст. 110 ЦПК.

Хто може звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав?

Стаття 165 СКУ називає обмежене коло осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав.

Цей перелік включає в себе одного з батьків, опікуна, піклувальника, особу, в сім’ї якої проживають діти, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому знаходиться малюк, орган опіки та піклування, прокурора, а також саму дитину, яка досягла 14 років.

Хоча список осіб, зазначених у цій статті є вичерпним, у судовій практиці зустрічаються випадки розгляду справ про позбавлення батьківських прав за позовами інших родичів. Так, згідно з ч. 2 ст.

258 СК і ч. 2 ст.

262 СК бабуся, дідусь, брат, сестра, вітчим, мачуха мають право звернутися за захистом прав та інтересів дитини в орган опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Які документи потрібні для позбавлення батьківських прав?

Для більш детального, повного, всебічного і об’єктивного з’ясування обставин справи і винесення найкращого рішення в інтересах дитини, крім позовної заяви до суду необхідно подати наступні документи:

 • копія паспорта позивача
 • довідка про склад сім’ї
 • довідка про доходи позивача
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • характеристика з місця роботи заявника
 • висновок психолога після бесіди з дитиною
 • копія свідоцтва про розірвання шлюбу
 • характеристика з місця проживання позивача
 • акт обстеження житлово-побутових умов
 • характеристика з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у її вихованні

Більш точний перелік документів для позбавлення батька або матері батьківських прав залежить від індивідуальних особливостей справи, з якими під час особистої юридичної консультації допоможе розібратися адвокат по позбавленню батьківських прав.

Які наслідки позбавлення батьківських прав батька, матері?

Результатом вступу в законну силу рішення суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Йдеться про ті права, які належать батькам і реалізуються ними до досягнення дітьми повноліття. Більш конкретно правові наслідки позбавлення батьківських прав описані в ст. 166 Сімейного кодексу.

Згідно норм зазначеної статті батько і мати, які втратили права щодо дитини:

 • втрачають право на виховання дітей
 • втрачають немайнові права щодо дітей
 • перестають бути представниками дитини
 • втрачають права на пільги і держ. допомогу
 • не можуть бути усиновлювачами та опікунами
 • не можуть розраховувати на майнові права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності

Слід зауважити, що батько і мати, позбавлені батьківських прав, не звільняються від обов’язку по утриманню дитини до досягнення нею 18 років (ч. 2 ст. 166 СК). Крім того, батьки зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дітей (ст. 185 СК) і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною (ст. 1183 Цивільного кодексу України).

Позбавлення батька або матері батьківських прав не впливає на обсяг прав самих дітей. Тобто дитина зберігає всі майнові права, засновані на кровній спорідненості, зокрема, право на аліменти, права власності на нерухоме майно або право користування житловим приміщенням. Крім того, відповідно до ст. 1261 ЦК, діти залишаються спадкоємцями першої черги.

Як позбавити батька (матір) батьківських прав?

Для цього необхідно скласти і подати позовну заяву (завантажити зразок можна нижче).

Завантажити зразок позову про позбавлення батьківських прав

Чи може батько сам відмовитися від дитини і як це зробити?

Добровільна відмова від дитини в Україні неможлива — це заборонено статтею 155 Сімейного кодексу. Якщо чоловік не є біологічним батьком, застосовується процедура оскарження батьківства.

Найважливішим доказом наявності або відсутності спорідненості є генетична експертиза — аналіз ДНК.

Якщо її результати спростовують спорідненість, суд має право зобов’язати РАЦС виключити відомості про батька з актового запису про народження дитини.

Чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів?

Практика Верховного Суду з даної категорії справ однозначна: якщо один з батьків (зазвичай, саме батько) не платить аліменти на утримання дитини — це не є підставою для позбавлення його батьківських прав.

Така правова позиція ВС повністю відповідає положенням статті 164 Сімейного кодексу України, де міститься вичерпний список причин для позбавлення батька (матері) прав на дитину.

Роз’яснення повного переліку підстав для позбавлення батьківських прав, з коментарями адвоката, наведено в розділі № 2 нашої статті.

Источник: https://www.LawPortal.com.ua/pozbavlennja-batkivskyh-prav-procedura-dokumenty.html