Забрати позовну заяву

Опинившись у ролі відповідача по цивільній справі, варто подбати про захист своїх інтересів. Ст. 178 ЦПК України надає можливість відповідачу, при отриманні позову, висунути свої міркування і навіть спростувати їх – за наявності законних підстав. Заперечення на позовную заяву оформляється у вигляді відзиву.

У зв’язку із змінами до ЦПК України від 2018 року, мають місце деякі непорозуміння стосовно того, яким саме документом оформляється заперечення.

Питання до адвоката: мені на пошту прийшла позовна заява із документами. Я не згоден із вимогами, викладеними у позові. Що направити – відзив на позовну заяву, або заперечення?

Відповідь адвоката: раніше, до 2018 року, відповідач направляв до суду заперечення. В теперішній час відповідач повинен направити до суду документ, що називається «відзив», в якому викладає заперечення на позовну заяву (згідно ст.

178 ЦПК України). Позивач, у свою чергу, складає «відповідь на відзив», згідно зі ст. 179 ЦПК України).

В подальшому відповідач направляє «заперечення», в якому викладає свої думки та міркування щодо фактів, викладених у відповіді позивача.

Таким чином, між сторонами процесу здійснюється своєрідний обмін документами, в яких висвітлюються міркування, аргументи, думки щодо визнання або невизнання вимог, викладених у позові.

ВАЖЛИВО: обмін своїми думками та міркуваннями сторони здійснюють виключно на стадії підготовчого слухання (до того, як розпочнеться розгляд справи по суті).

Тобто відзив, відповідь на нього та заперечення направляються до суду у встановлені в терміни, але до розгляду справи по суті.

Якщо повна або часткова незгода з позицією позивача у відповідача виникає на етапі подачі заяви, єдиний спосіб правильно відреагувати на цей факт – заперечувати проти позову. Зробити це потрібно якомога раніше, а обґрунтувати свою позицію – переконливо.

В статті “Оспорювання батьківства (скільки коштує тест ДНК)” ми розповіли, як здійснюється передача прав на дитину, в тому числі при оскарженні спорідненості з неповнолітнім.

Содержание

Відзив на позовну заяву в цивільному процесі

Розгляд будь-якої цивільної справи будується на засадах змагальності і рівності позивача та відповідача. Це означає, що у них є однакові права, щоб кожен міг довести обґрунтованість саме його позиції. Рішення виноситься на користь тієї сторони, яка приведе більше доказів. Сам суд за своєю ініціативою не займається їх збором.

Тому, ознайомившись із позовом та не погоджуючись із вимогами, можна приступати до складання відзиву на позовну заяву. Це прямо зазначено в ЦПК України. Заперечення може бути подано не тільки відповідачем, але й іншими учасниками процесу (третіми особами – із самостійними вимогами та без таких).

Відзив складається в письмовому вигляді і містить у собі позицію відповідача по усіх питаннях, з якими він не згоден повністю або частково.

Заперечення проти позову може стосуватися будь-яких сторін справи – як власне претензій позивача, так і можливих порушень з боку судового органу. Тому виділяють 2 групи таких документів: це заперечення…

 1. … матеріально-правового характеру – особа оскаржує обгрунтованість пред’явлення претензій. У документі описується суть незгоди, робляться посилання на законодавство та наводиться відповідна доказова база (документи, свідчення, відео-, аудіозаписи та інші).
 2. … процесуального характеру – коли відповідач фактично не намагається якось висловити незгоду із самим позовом. Однак наполягається на тому, що порушені способи проведення самого процесу.

Стосовно останнього випадка – причин для оскарження можуть бути такими:

 • по справі вже прийнято рішення, яке набрало чинності;
 • позивач без поважних причин порушив встановлені терміни подачі позову (порушений строк давності);
 • найчастіше порушення – звернення в сторонню судову інстанцію (порушення підсудності).

Може зустрічатися і комбінований варіант, коли претензії подаються і по суті, і у зв’язку із тим, що на думку відповідача або іншого громадянина були порушені певні норми процесуального законодавства.

Незалежно від характеру заперечень проти позову в цивільному процесі, форма, зміст, зразок документа не змінюються – відзив на позовну заяву складається в письмовому вигляді та долучається до справи нарівні з усіма іншими документами.

Колишня дружина отримала рішення суду та вимагає стягнення значної суми аліментів? Ви, в свою чергу, вимагайте зменьшення розміру зобов’язання. Які для цього потрібні документи ви дізнаєтесь, прочитав нашу статтю “Які документи необхідні для зменшення розміру аліментів?“.

Заперечення на позов: зразок 2018

Чітко встановленого зразка такого документа немає, разом з тим документ повинен містити такі дані:

 • «шапка» із зазначенням повної назви судового органу, який розглядає справу, П.І.Б. та контактні дані позивача, відповідача, третіх сторін (якщо такі є);
 • описова частина – наводиться посилання на сам позов (назва, дата, по якій справі), факт незгоди із заявою. Наводяться посилання на законодавство, а також на докази;
 • прохальна частина – коротко зазначаються вимоги громадянина. Зазвичай, наводиться запис «Прошу відмовити у задоволенні вимог»;
 • додатки, в яких вказується перелік документів, на які посиліється відповідач;
 •  дата, підпис.

Зразок відзиву – заперечення на позовну заяву за новим ЦПК України 2018 року

Мотиви подання відзиву

Причини, що спонукали підготувати відповідь на позовну заяву та заперечувати проти пред’явлених претензій, можуть бути найрізноманітнішими:

 • повна незгода із позицією позивача. Відповідач може доводити відсутність своєї вини у заподіянні шкоди усіма можливими способами (подання документів, проведення експертизи або залучення свідків для дачі показань);
 • часткова незгода із доводами, викладеними у заяві;

Наприклад, відповідач признає наявність своєї вини у заподіянні шкоди позивачу, але заперечує проти заявленої до стягнення суми. У такому разі особа, не заперечуючи своєї вини, може подати розрахунки щодо визначення розміру шкоди, підкріпивши їх різними довідками та іншими документами.

 • вказівка на порушення процесуального характеру. В цьому випадку не обговорюється питання наявності вини, а робиться акцент на неправильне застосування положень ЦПК України, які перешкоджають законному розгляду цивільної справи. Наприклад, положення про неналежне залучення відповідача, неправильне визначення підсудності справи, закінчення строків позовної давності або сплаті держмита не в повному обсязі.

Як та в які строки подається відзив?

Право подання заперечень виникає з моменту звернення позивача із заявою.

До складання документу варто підійти відповідально. Адже його можна розцінювати як спосіб захисту прав та інтересів відповідача.

Відзив подається до суду, який розглядає справу. Можна заявити його особисто в засіданні, залишити в канцелярії або відправити заздалегідь поштою. Якщо ці дії за вашим дорученням виконує інша особа, то оформіть на неї довіреність в нотаріальній конторі. Головне, встигнути зробити це в процесі попереднього слухання.

Підготувати заперечення проти позову слід за кількістю осіб, які беруть участь у справі та один примірник – суду для долучення до матеріалів цивільної справи. До нього також додаються всі документи, які підтверджують викладені доводи.

Важливо! Відповідач зобов’язаний направити свої оскарження та всі додатки (докази на паперовому, електронному носії) на адресу позивача та іншим учасникам провадження. А до суду надати документи, які підтверджують відправлення (квитанцію).

Строки подання відзиву встановлює суд та сповіщає відповідача. Термін повинен бути достатнім для збору доказів (в тому числі електронних).

Як ми зазначили раніше – подання відзиву – не обов’язок, а право відповідача. Якщо відзив на позовну заяву не надійшов, справа вирішується за наявними матеріалами.

До речі, ознайомтесь із актуальною статтею “Неофіційна сплата аліментів: як підтвердити, що батько утримує дитину?“.

Зміст заперечення проти позову

Відзив має бути коротким, але в той же час змістовним. Оскільки документ буде перебувати в цивільній справі, підійдіть до його написання серйозно (при перевірці законності винесеного рішення наглядові органи будуть знайомитися з текстом). Прямих вказівок з приводу його змісту в законі не міститься. Бажано дотримуватися наступної структури, яка склалася на практиці:

 • найменування судового органу;
 • відомості про відповідача або третю особу;
 • відомості про номер справи та сторони;
 • виклад своєї незгоди із посиланням на закони та докази. Конкретно вказати, які саме положення позову необгрунтовані;
 • прохання про відмову (повну або часткову) у задоволенні вимог позивача;
 • додатки;
 • дата складання, підпис.

Грамотно та лаконічно складений документ допоможе судовим органам чітко усвідомити позицію відповідача, проаналізувати її. Це значно сприяє досягненню позитивного результату.

Як ми зазначили раніше, заперечення можна подати в будь-який час підготовчого слухання – але до слухання справи по суті.

Важливо! Строк подачі відзиву встановлюється судом, але він не може бути меншим, ніж п’ятнадцять діб із дня отримання ухвали про відкриття провадження.

Подати документи може:

 • сам відповідач;
 • будь-яка третя особа, заінтересована в результаті судового процесу;
 • адвокат, який діє за договором про надання правової допомоги.

Відзив засвідчувати у нотаріуса не потрібно, держмито за його подання не справляється. Документ можна долучити до справи двома шляхами:

 • безпосередньо принести в канцелярію судового органу (секретарем ставиться відмітка про прийняття);
 • через пошту – краще завжди надсилати рекомендованим листом та робити це заздалегідь, щоб не затягувати терміни розгляду.

Текст слід скласти максимально коротко – на 1-2 сторінки.

У той же час потрібно навести вичерпний перелік заперечень, намагаючись вказати їх гранично конкретно. Бажано навести підставу для кожної незгоди у вигляді посилання на норму законодавства або документ, який служить доказом на користь відповідача.

Стиль викладу – максимально близький до офіційно-ділового: відсутність просторічних, емоційно-забарвлених слів і таке інше.

Таким чином, основна мета оскарження позову – обґрунтовано схилити суддю на свою сторону вже на початковій стадії розгляду справи.

Бажаєте розлучитися, але не знаєте, скільки часу займає розлучення в суді? Прочитайте нашу статтю.

Чим відрізняється відзив від зустрічного позову та відкликання позовної заяви?

Не варто плутати відзив на позовну заяву зі зустрічною позовною заявою, що подається в порядку ст. 193 ЦПК України.

 1. Зміст заперечення на позовну заяву зводиться тільки до спростуванню або конкретизації основних положень самого позову. У ньому не можна пред’являти інші самостійні вимоги до позивачів. Якщо у відповідача теж є претензії матеріального чи іншого характеру, варто оформити їх у вигляді зустрічного позову.
 2. Зустрічний позов, на відміну від відзиву, являє собою не тільки письмове відображення незгоди з позивачем, але і зустрічні позовні претензії, на які вже позивач, в свою чергу, має право подати відгук.

Зустрічний позов складається за загальними правилами ЦПКУ. Його подача супроводжується оплатою збору.

Суд повинен роз’яснити відповідачу його право направити зустрічний позов.

Коли можна подати зустрічний позов?

Подати зустрічний позов можна у термін, відведений для поданні відзиву. При цьому може бути 2 варіанти подачі:

 • Одночасно із заявою позивача – тоді обидва позови розглядаються спочатку, в рамках однієї справи.
 • В будь-який час , встановлений суддєю для поданні заперечення на позовну заяву.

Позовна заява зустрічного характеру оформляється так само, як і заява позивача, та складається із трьох ключових розділів:

 1. Вступна частина (шапка), де, як зазвичай вказується найменування суду, П.І.Б. позивача, відповідача, всіх зацікавлених сторін.
 2. Описова і прохальна частини – власне основний текст заяви, в якій зазначаються претензії, при необхідності – посилання на статті закону, а також на доказові документи. Окремо прописується вимога, яку громадянин просить визнати.
 3. Висновок, в якому наводиться перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. Ставиться дата, підпис.

Зразок зустрічної позовної заяви  за новим ЦПК України 2018 року

Основна вимога до зустрічного позову – не допустити суттєвих помилок (П.І.Б., реквізити, контакти, найменування суду тощо). Якщо допущені юридичні помилки (наприклад, громадянин помилково послався на статтю), неправильно встановлена ціна позову, всі вони виправляються по ходу процесу. Такі помилки не можуть бути підставою для неприйняття заяви.

Важливо! Слід також розуміти, що зустрічний позов – це не претензії до позивача взагалі, а тільки ті, що пов’язані з цим позовом по суті. Тобто задоволення зустрічної заяви має повністю або частково виключати можливість позитивного рішення щодо початкового.

Суть початкового позову: виключити можливість бачитися з дітьми батькові.

Зустрічний позов: надати таку можливість.

Якщо зустрічний позов направляється в процесі спрощеного провадження, суддя переходить до розгляду справи по правилам позовного провадження – виносить відповідну ухвалу.

До речі, якщо ви подали заяву до суду, але припустилися помилки, позовні вимоги можна уточники. Більш доклаждно про це ми розповіли у статті “Уточнення позовних вимог згідно з ЦПКУ від 2018 року“.

Зверніть увагу!

 • У зв’язку з частими змінами в законодавстві інформація може стати неактуальною швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
 • Всі випадки індивідуальні та залежать від багатьох факторів.
 • Тому для вас працюють безкоштовно експерти-консультанти! Розкажіть про вашу проблему – ми допоможемо її вирішити! Запитайте прямо зараз!

Источник: https://advokat4you.in.ua/vidziv-zaperechennya-na-pozovnu-zayavu-zrazok/

Позовна заява до суду — Позов скласти, написати і подати в Україні

Позовна заява – це документ, у якому письмово виражена суть самого позову. Складання позовної заяви вважається однією з найважливіших частин судочинства. Можете не сумніватися, що правильно складений документ подібного типу – це вже половина успіху у вирішенні конкретної проблеми.

Тому перед тим, як ви довірите складання позову юристові, потрібно надати всю необхідну інформацію щодо вашої справи.

Написання позову досвідченим юристом звільнить вас не тільки від заповнення заяви, але й від відвідування суду, тому що відповідно до українського законодавства він також має право подати позов до суду.

Подача позовної заяви до суду передбачає обов’язкову оплату судового збору. Сума збору буде прямо залежати від вимог, які зазначені у документі (для справ майнового характеру) і за строго встановленим розміром (для немайнових справ). Є також деякі категорії справ, за які заявник не сплачує судовий збір.

Форма і зміст заяви

Відповідно до законодавства України, позовна заява в суд подається з такими реквізитами:

Незважаючи на стандартну форму заяви, кожна конкретна справа по-своєму унікальна. Тому не можна взяти стандартний зразок позовної заяви й швидко заповнити всі його пункти, а потім подати позов.

Приміром, на практиці часто бувають випадки, коли перед подачею необхідно розрахувати вартість позову до суду, штрафів і збитків від інфляції, а також зібрати доказові документи, що перебувають в інших осіб, установах або інстанціях.

У такому випадку без допомоги фахівця, обізнаного в юридичних справах, не обійтися ніяк.

Коли суд оголошує вердикт у вашу користь, а з боку винуватця не відбувається оскарження рішення протягом 10 календарних днів, ви можете отримати спеціальний аркуш із винесеним рішенням. Такий папір із суду можна пред’явити в банку, де у відповідача є свій рахунок або у службі судових приставів, щоб отримати належну суму відшкодування.

Позовна заява про відшкодування збитків і матеріальної та моральної шкоди

Окремою категорією позовів, про які варто згадати, вважається позов про відшкодування збитків. Ситуації, які приводять до того, що необхідно скласти й подати до суду позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди бувають досить різними.

Найчастіше в нашій судовій практиці зустрічаються випадки, коли очікується суд з роботодавцем про стягнення заборгованості.

Саме нечесні роботодавці стають винуватцями того, що їхні колишні співробітники подають на них у суд, щоб хоч якось відшкодувати матеріальний збиток і отримати свої кровно зароблені гроші.

Зразок позовної заяви до суду

Зразок позову ви можете використовувати, як приклад під час складання.

Але в більшості випадків вам може знадобитися кваліфікована допомога юриста, тому що в подібному судовому документі необхідно чітко та ясно викласти всі вимоги щодо вашої конкретної справи.

Тому, якщо при складанні заяви у вас виникають які-небудь питання, або ви не до кінця розумієте, що саме необхідно вказати в документі, можете звернутися по допомогу до наших юристів.

Наважуючись подати позов до суду самостійно, ви можете скористатися покроковою інструкцією, що подана нижче.

Пам’ятайте! Будь-які дії в сфері судових суперечок регулюються українським законодавством, тому повинні йому відповідати.

Інструкція – як скласти й подати позов до суду самостійно

Те, як написати позовну заяву – це одна річ. Зовсім інше – подати позов у суд. Щоб виконати цю дію відповідно до закону, наша компанія пропонує для вашого ознайомлення наступну інструкцію.

1. Використовуючи форму або бланк позовної заяви, вам потрібно буде тільки вписати свої дані й інформацію про вимоги, а також обов’язково поставити свій підпис та актуальну дату подачі.

Зауважте! Кожний позов до суду регулюється відповідними законами й нормами. Тому якщо ви, наприклад, будете подавати позов про захист прав споживачів, потрібно неодмінно посилатися на законодавчу базу, що підходить для даного випадку.

2. Як відомо, за подачу деяких заяв необхідно сплачувати збір. Тому перед подачею документів попередньо відвідайте сайт судової влади України й, вибравши відповідну вашій справі категорію, роздрукуйте квитанцію. Цей папір ви можете прикласти до заяви й подавати їх разом до суду.

Зауважте! Квитанція, що свідчить про оплату судового збору, подається тільки в суд разом зі складеним позовом. Жодним чином не передавайте ці два документи стороннім особам. Виключенням є лише довірена особа (ваш юрист або адвокат).

3. Далі вам належить роздрукувати заяву разом з доповненнями в трьох екземплярах:

Пам’ятайте! Обов’язково запитайте контактний номер канцелярії, адже у майбутньому він може вам знадобитися.

4. Віднесіть три екземпляри заяв до суду.

Зауважте! Залежно від категорії конкретної справи й інших не менш важливих факторів – заяви можуть подаватися в різні суди. Спори можуть розглядатися в суді за місцем проживання заявника, відповідача, за місцем реєстрації юридичної особи заявника або відповідача і т.д.

5. Саме на цьому етапі вам може знадобитися контактний номер канцелярії, адже вам потрібно буде запитати, де вона знаходиться, щоб проставити на одному з екземплярів позову відмітку про прийняття.

6. Доведеться чекати рішення про призначення дати судового процесу поштою (зазвичай це відбувається протягом трьох діб від дня подачі заяви). У випадку якщо ви не отримали рішення від суду – передзвоніть в судову канцелярію й уточніть деталі.

7. В суд необхідно з’явиться на раніше обумовлений день (обов’язково потрібно взяти із собою паспорт).

Допомога в складанні й подачі позову до суду

На даній сторінці ви можете побачити максимально детальну інструкцію щодо того, як скласти позовну заяву й подати її в суд.

Але без кваліфікованої юридичної допомоги врахувати всі нюанси в справі, на жаль, нереально.

Якщо ви відчуваєте, що безліч питань залишилася для вас без відповіді, і суд може не прийняти ваші документи, тоді вам обов’язково знадобиться допомога юриста у складанні позову.

Наша юридична компанія зможе надати вам будь-які послуги не тільки з написання позовів, але й з підготовки доказової бази. Крім того, адвокат у суді допоможе захистити ваші права та інтереси (у деяких ситуаціях навіть без вашої особистої присутності).

Тому, якщо вам дійсно потрібна допомога й представництво у суді, тоді краще довірте подібні справи справжнім юридичним експертам.

Разом з нами ви забудете, що таке повернення позовної заяви, адже досвідченим захисникам закону з нашої компанії під силу скласти й оформити будь-який із позовів, зібрати необхідну доказову базу для справи й захистити ваші інтереси у суді для досягнення позитивного результату.

вита 27 июл 2016 в 8:56

Я с мужем в розводе и подала на алименты но он пол года неплатит я хочу подать в суд заявку про уменьшения алиментов а чтоб суд утвердил чтоб держава мне доплачивала

Источник: https://edr.com.ua/ua/pozovna-zajava

Зразки позовних заяв

Позовна заява – це нормативний документ певної форми, що пред’являється позивачем до суду в установленому законом порядку. Такий документ завжди містить вимогу позивача про захист своїх інтересів чи прав. Якщо говорити іншими словами, позов — це звернення до суду, з проханням захистити гарантовані законом інтереси особи чи підприємства, що були порушені.

Як і інші документи, позовна заява має певну форму та структуру, а також порядок подання, який обов’язково потрібно дотримуватися. В протилежному випадку, заяву можуть не прийняти, а провадження по справі не буде відкрито.

Зверніть увагу на те, що всі представлені на сайті зразки є лише прикладами для ознайомлення з формою та структурою документу. Жоден з цих прикладів не повинен подаватися до суду без змін! Кожна справа індивідуальна і потребує індивідуального підходу з урахуванням всіх юридично значимих нюансів. Не соромтесь звертатись за допомогою до юристів.

Оберіть потрібний приклад

В даному розділі представлені безкоштовні зразки позовних заяв. Для зручності, всі приклади документів розділені за правовідносинами.

Позовна заява про розірвання шлюбуПозовна заява про про позбавлення батьківских правПозовна заява про перерахунок пенсії державного службовцяПозовна заява про відшкодування матеріальної шкодиПозовна заява про стягнення заборгованостіПозовна заява про стягнення аліментівПозовна заява про відшкодування моральної шкодиПозовна заява про визнання довіреності недійсноюПозовна заява про визнання правочину недійснимПозовна заява про визнання права власності на земельну ділянку (пай)Позовна заява про встановлення факту родинних відносинПозовна заява про визнання права власності на спадкове майноПозовна заява про стягнення заробітної платиЗаперечення на позовну заявуЗаява про перегляд заочного рішення судуПозовна давність

Позовні вимоги

Форма та зміст позовної заяви

Позовна заява подається до суду лише у письмовій формі. Вона в обов’язковому порядку підписується позивачем, а в деяких випадках його уповноваженим представником із зазначенням дати її подання.

Позовна заява повинна містити:

 • Найменування суду у який подається позов. Обов’язково вказується повна назва установи, яку можна уточнити на офіційному сайті судової влади України.
 • Прізвище, ім’я, по батькові позивача та відповідача (у називному відмінку), або назва підприємства (для юридичних осіб), адреса місця проживання та контакти для зв’язку. Також вказується інформація про представника позивача, якщо заява подається представником.
 • Зміст позовних вимог. У випадку, коли позов подається до кількох відповідачів, позовні вимоги вказуються до кожного з них.
 • Ціна позову щодо вимог майнового характеру. Ціна позову – це виражена в грошових одиницях вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач пред’являє вимоги до відповідача (вказується в гривнях).
 • Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
 • Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.
 • Перелік документів, що додаються до заяви (квитанція, що підтверджує оплату судового збору; докази, що підтверджують позовні вимоги; довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява подається представником; копії позовної заяви та копії всіх документів, що подаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб).

Окрім зазначеної інформації, у позовній заяві можуть міститися і інші відомості. Крім того, окремі пункти різних позовних заяв можуть відрізнятися від вказаних вище.

Види позовних заяв

Позовні заяви можна розділити в залежності від суб’єктного складу сторін правовідносин, що викликають спір, а також за предметом позову. Цей розподіл необхідний для того, щоб правильно визначити підсудність. Підсудність – це розмежування повноважень судів у вирішенні справ. За цими ознаками визначається порядок подачі позову, який може бути:

 • Адміністративним;
 • Господарським;
 • Кримінальним;
 • Цивільним.

Тобто, виходячи з того, про що будуть сперечатися сторони у судовому процесі, та ким вони є, а також в залежності від того, які права були порушені, визначається вид судового провадження по справі за цим позовом і особливості змісту заяви.

Наприклад, коли заява подається однією фірмою (юридичною особою) проти іншої, за порушення умов договору, таку справу буде розглядати господарський суд, а позов по розлученню, розглядається у цивільному проваджені.

Це треба розуміти, адже різні види судочинства регулюються різними процесуальними законодавчими актами (кодексами), і кожен з них має свої вимоги стосовно оформлення і порядку подачі позову.

Порядок подання позову до суду

Перше що потрібно зробити, щоб подати позов – визначити його підсудність. Частіше за все складнощі виникають з розподіленням цивільної й господарської, та кримінальної й адміністративної відповідальності. Обов’язково перевірте чинне законодавство перед складанням своєї заяви.

Подати позов може як особа, так і її законний представник по довіреності.

До позову обов’язково має бути додана копія паспорту позивача, копія довіреності (якщо позов подає уповноважена особа), копія квитанції, яка підтверджує сплату судового збору, копія самої позовної заяви, та у деяких випадках копія паспорту відповідача.

Подати позов можна як до суду особисто, так і надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштою. Якщо ви живете далеко від суду і вирішили скористатися поштовими послугами, пам’ятайте, що разом з відправленням листа треба зробити на пошті повний опис документів, які були вкладені у лист включно з копіями.

Коли можуть відмовити у прийнятті позову?

Найпоширеніша помилка – неправильне визначення підсудності. Якщо позов було направлено до іншого суду, він одразу повертається особі. Через неправильне визначення підсудності ви можете втратити багато часу.

Якщо позовна заява оформлена невірно, не вистачає відомостей про позивача чи відповідача, прикріплені не усі потрібні документи, вона також може бути повернута позивачу. Виключення – неможливість вказати всі дані про відповідача за об’єктивних причин, які мають бути висвітлені у позовній заяві.

Найменш поширена причина, коли позов подала особа, яка не мала на це повноважень або є недієздатною особою. Треба зазначити, що особа, яка подає заяву, має бути повністю дієздатною. Діти, душевно хворі люди чи особи, які позбавлені (повністю чи частково) дієздатності за інших причин — позов подавати не можуть.

Ще одна причина, коли позов може бути повернутий – волевиявлення позивача, коли він особисто просить про припинення розгляду його позовної заяви.

Особливу увагу потрібно звернути на те, що позов не може бути повернутий особі з канцелярії. На кожний залишений без руху позов, суддя має постановити ухвалу.

Загалом, кожна особа має право самостійно оформити та подати позов до суду, головне, відповідально підійти до підготовки документів та не допустити помилок. Незважаючи на це, ми рекомендуємо не відкидати допомогу адвокатів, яка може бути насправді потрібною у важких та затяжних справах, що потребують додаткових зборів доказів і проведення експертиз.

Дивіться також матеріали по темі:

 • Безоплатна правова допомога
 • Юридична допомога — консультація та послуги

Источник: https://pozovna.in.ua/zrazki-pozovnix-zayav

Рішення суду про розірвання шлюбу

Зміст

1. Вимоги до рішення суду

2. Розподіл судових витрат між подружжям

3. Зміст рішення суду про розірвання шлюбу

4. Скасування рішення суду про розірвання шлюбу

5. Зміна прізвища після розірвання шлюбу

6. Яке рішення може винести суд при розгляді справи про розлучення

Судовий розгляд справи завершується винесенням судом рішення суду про розірвання шлюбу.

Рішення суду у справі про розірвання шлюбу повинно відповідати вимогам ст. 215 ЦПК України.

Вимоги до рішення суду

У рішенні суду про розлучення, зокрема, має бути зазначено дату й місце реєстрації шлюбу, час та причини фактичного його припинення, мотиви, з яких суд визнав збереження сім’ї можливим чи неможливим, обґрунтовані висновки з приводу інших заявлених вимог.

При ухваленні рішення про розірвання шлюбу суд встановлює: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення сторін, і якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, що мають значення для вирішення справи; чи треба позов задовольнити або в позові відмовити та інше.

Розподіл судових витрат між подружжям

Згідно із законодавством при подачі позовної заяви про розірвання шлюбу судовий збір оплачує позивач.

Визначена судом сума, що сплачується в дохід держави при реєстрації розірвання шлюбу, підлягає стягненню з одного з подружжя або з них обох.

Відповідно, сплачена позивачем при подачі позовної заяви сума судового збору не повинна включатися до складу витрат, що сплачуються в дохід держави при реєстрації розірвання шлюбу.

Зміст рішення суду про розірвання шлюбу

Якщо у процесі розгляду справи буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження сім’ї суперечить інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу.

У резолютивній частині рішення про розірвання шлюбу суд має навести відомості, необхідні для реєстрації розірвання шлюбу в органі РАЦС (дата укладення шлюбу, місце його реєстрації та номер запису у книзі реєстрації актів цивільного стану).

Скасування рішення суду про розірвання шлюбу

Скасування рішення суду про розірвання шлюбу в разі, коли його було зареєстровано в органі РАЦС, і подружжя (або один із них) взяли новий шлюб, можливе тільки у випадку, коли при його постановленні були допущені істотні порушення норм матеріального або процесуального права.

Розглядаючи справу після скасування попереднього рішення про розірвання шлюбу, суд повинен з’ясувати, чи не було його зареєстровано в органі РАЦС і вирішити питання про анулювання цього шлюбу.

Рішення суду про розірвання шлюбу є єдиним документом, який підтверджує розлучення подружжя.

При розірванні шлюбу через суд видається рішення про розлучення. Однак, необхідне звернення в орган РАЦС для того, щоб поставити відмітку про розлучення у паспорт.

Коли розгляд справи завершено, суддя виносить рішення, яке може бути оскаржене протягом 10 днів.

Після закінчення цього терміну, рішення суду про розірвання шлюбу вступає в силу.

Зміна прізвища після розірвання шлюбу

Після розірвання шлюбу особа має право на вибір прізвища після розірвання шлюбу.

Згідно зі ст. 113 СК України, особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Яке рішення може винести суд при розгляді справи про розлучення?

Суд, який розглядає справу, може винести одне з таких рішень:

 • розірвати шлюб;
 • відмовити в позові;
 • відкласти справу і призначити подружжю термін для примирення (в межах, передбачених законодавством), якщо не вдалося досягти примирення в судовому засіданні.

Яке рішення може прийняти суд у разі примирення подружжя після винесення судом рішення про розірвання шлюбу?

Примирення подружжя можливо і після винесення судом рішення про розірвання шлюбу. У цьому випадку суд має право на їх прохання випести ухвалу про припинення виконавчого провадження, якщо розлучення не зареєстровано в органі РАЦС. В останньому випадку шлюб доводиться реєструвати заново.

Який судовий збір за подання позовної заяви про розірвання шлюбу?

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу сплачується судовий збір, розмір якого встановлюється Законом України «Про судовий збір» і станом на 01.09.2015р. становить 0,4 розміру мінімальної зарплати в Україні.

 • Контроль за витратами аліментів — Травень 25, 2019
 • Стягнення аліментів — Квітень 4, 2019
 • Чи можна не йти в суд при розлученні? — Листопад 11, 2018
 • Допомога адвоката при розлученні — Вересень 5, 2017
 • Договір в інтересах сім’ї — Квітень 18, 2016
 • Як стягнути аліменти після розлучення — Березень 11, 2016
 • Визначення розміру аліментів на дитину — Березень 10, 2016
 • Аліменти на утримання дитини — Березень 5, 2016
 • Злісне ухилення від сплати аліментів — Березень 5, 2016
 • Стягнення заборгованості за аліментами — Березень 5, 2016

Переглянути всі публікації

Источник: https://rozluchennya.com/rishennya-sudu-pro-rozirvannya-shlyubu/

Як забрати заяву з прокуратури

Якщо заява вже прийнята до відома, а порушення справи ви не хочете, то приходьте в прокуратуру і пишіть іншу заяву про припинення розгляду. Якщо справа вже порушена, можна примиритися тільки в суді. У разі вчинення тяжкого злочину, наприклад, вбивства, справа буде тривати все одно, незалежно від вашого бажання.

У зустрічному заяві доведіть, що склад або подія злочину відсутній, інакше ви можете бути притягнуті за помилкове звинувачення або донос за статтею 306 КК РФ.

Наприклад, якщо ви подали заяву на роботодавця, у зустрічному документі ви повинні написати, що заробітна плата вам виплачена в повному обсязі і претензій більше немає.

Як доказ прикладіть розрахунковий листок і папір з банку про надходження грошей на рахунок.

Якщо ви подали заяву про викрадення вашого майна, але після вирішили, що не хочете відправляти грабіжника в тюрму, то забрати документ вже не можна, але можна заявити клопотання про припинення кримінальної справи.

У тому випадку, якщо обвинувачений скоїв злочин вперше і загладив завдані матеріальні збитки, суд може піти вам назустріч. Однак це їх право, а не обов’язок, тому справа все одно може бути продовжено.

Якщо ж грабіж супроводжувався заподіянням тілесних ушкоджень, то розслідування все одно триватиме, так як злочин відноситься до числа тяжких.

Кількість розлучень серед подружжя, які мають маленьких дітей, стає дедалі більше. І часто один з батьків ухиляється від обов’язків по вихованню та утриманню дитини. В даному випадку виникає необхідність в подачі позову про позбавлення батьківських прав.

 • — Свідоцтво про народження дитини (копія);
 • — свідоцтво про розірвання шлюбу (копія);
 • — інформаційна довідка на відповідача з відділу у справах неповнолітніх;
 • — довідка про адміністративні правопорушення на відповідача;
 • — довідка про несплату відповідачем аліментів більше 6 місяців;
 • — фінансовий особовий рахунок за місцем проживання дитини (копія);
 • — виписка з будинкової книги за місцем проживання дитини;
 • — акт обстеження житлових умов за місцем проживання дитини;
 • — акт обстеження житлових умов за місцем проживання відповідача;
 • — висновок органів опіки і піклування про умови виховання дитини.

Сімейним кодексом України передбачено ряд підстав для позбавлення батьківських прав: — відмова батька забрати свою дитину без поважних причин з медичного, освітнього чи виховного закладу; — зловживання батьківськими прав ами; — жорстоке поводження по відношенню до дитини; — алкоголізм; — наркоманія; — умисне вчинення злочину проти життя і здоров’я своєї дитини або чоловіка; — ухилення від сплати аліментів; — ухилення від виконання батьківських прав.

Перш ніж подавати позов до суду про позбавлення батьківських прав в органи опіки та піклування за місцем проживання дитини для отримання списку документів, які необхідно буде додати до заяви.

Приблизний список цих документів: — свідоцтво про народження дитини (копія); — свідоцтво про розірвання шлюбу (копія); — інформаційна справ ка на відповідача з відділу у справах неповнолітніх; — справ ка про адміністративні прав онарушеніях на відповідача; — справ ка про несплату відповідачем аліментів більше 6 місяців; — фінансовий особовий рахунок за місцем проживання дитини (копія); — виписка з будинкової книги за місцем проживання дитини; — акт обстеження житлових умов за місцем проживання дитини; — акт обстеження житлових умов за місцем жител ьства відповідача; — висновок органів опіки і піклування про умови виховання дитини.

Після того, як ви зберете ці документи, візьміть у органів опіки та піклування укладення, напишіть позовну заяву на позбавлення батьківських прав відповідача і направ ляйте в суд.

Позовна заява пишеться або в довільній формі, або на встановленому суд ом бланку.

У будь-якому випадку в заяві вкажіть причину позбавлення батьківських прав і по можливості підтвердіть свої показання документально або показаннями свідків, в якості яких можуть виступати друзі, знайомі, сусіди і т.д.

Протягом місяця буде призначено і розглянуто справу за вашим позовом. Причому на засіданні обов’язково повинні бути присутніми представники прокуратури та органу опіки та піклування.

У разі неявки відповідача на суд ебное засідання без поважних причин, рішення може бути винесено без його присутності. Якщо ж відповідач не отримував повістку або не з’явився на засідання з поважних причин, воно буде відкладено.

Після задоволення вашого позову та набрання ним законної сили, ви можете використовувати копію рішення суду а в якості доказів про те, що другий з батьків прав на дитину не має.

Як позбавити колишнього чоловіка батьківських прав

«Грошей немає»! Як часто ви чули це від роботодавця? Таке відбувається і вчасно роботи, і тоді, коли вже ви звільнилися, а розрахунок так і не вдалося отримати. Велика частина з нас просто махне рукою і подумає «так вдавіться!». Але способи отримати гроші все ж є.

При регулярні затримки виплат ви можете звертатися в районну прокуратуру. На жаль, заяви вони приймають тільки звичайною поштою або особисто. Вам доведеться самим прийти до служителів порядку і написати заяву у ніх.В цьому є і плюси, і мінуси.

Ви можете написати заяву як анонімно, так і підписавшись. Якщо ви залишаєте свої координати, то з прокуратури вам прийде відповідь, що фірма була перевірена, і які порушення були виявлені.

Якщо лист був без підпису, то дізнатися про результати візиту правоохоронців не вийде.

Але скрізь є свої «але». Перше — якщо ви звільнилися, а розрахунок так і не отримали, не варто довго чекати. Розрахунок повинні зробити в той же день і грошима, відмовки роботодавця «грошей немає, візьми товаром» незаконні.

Якщо через 3 місяці після розірвання трудового договору вам так і не виплатили гроші, роботодавець не понесе за це ніякої відповідальності. Тому, не відкладаючи в довгий ящик, звертайтеся до суду. Але вимагати ви можете тільки «білі» гроші.

Якщо вам видавали зарплату в конверті, ви її ніколи не побачите.

Пам’ятайте: це ваші гроші, вони належать по праву, користуйтеся законами.

Громадянин України чоловічої статі віку 18-27 років зобов’язаний пройти військову службу в армії. Це зазначено в статті 22 п. «А» ФЗ «Про військовий обов’язок і військову службу». Але деяким вдається уникнути військової служби. Якщо вам вже виповнилося 27 років, ви можете прийти до військкомату і отримати військовий квиток.

Що таке військовий квиток?

Військовий квиток видається всім військовозобов’язаним громадянам України в процесі проходження ними служби в Збройних силах або видається в разі зарахування в запас, а також при законному звільнення від неї. Як тільки вік чоловіка досягає 27 років, військкомат зобов’язаний видати йому військовий квиток. Інформацію про це можна отримати з п. №24 Додатки №9 до Інструкції п.п. 9, 16 Наказу МО України 400.

Необхідні кроки при отриманні військового квитка

Для того щоб громадянина зняли з військового обліку, його вік повинен досягати 27 років. Підтверджується це свідоцтвом про народження та паспортом. Їх копії знаходяться в особовій справі військовозобов’язаного. Вважається, що громадянин досяг 27 років тільки по закінченню доби, на які припав його день народження.

Якщо ви збираєтеся забирати військовий квиток, вам потрібно написати заяву в двох примірниках, в якому буде вимога про отримання квитка на підставі п. А 1 ст.22 ФЗ про ВО і ВС. Заява оформлюється у довільній формі на ім’я військового начальника військкомату.

Співробітник комісаріату зобов’язаний зареєструвати вашу заяву, підписати його і поставити поточну дату. Одна копія залишається у громадянина, який отримує квиток.

Призовний комісією затверджується рішення про видачу квитка, і дане рішення повинно бути виконане протягом десяти робочих днів з дня його винесення. Дуже часто така процедура затягується, і справа може дійти до суду.

Тому правильно оформлена заява стане в нагоді в разі вирішення проблеми.

Трапляється, що звичайні заходи, спрямовані на оформлення військового квитка не діють, і тоді рекомендується звертатися до військової прокуратури. За допомогою неї можна добитися бажаного результату. Вищевказані рекомендації підійдуть для громадян з незаплямованою репутацією.

Що необхідно мати при собі для оформлення військового квитка

Для оформлення квитка знадобляться наступні документи, які у військкоматі будуть ретельно перевіряти:- паспорт громадянина РФ;- чорно-білі фотографії в кількості двох штук на матовому папері. Зображення повинно бути виконано на білому тлі і без куточка.

Розмір їх 25 * 20 мм;- атестат про повну загальну середню освіту, якщо такий існує. Надається оригінал і копія;- диплом (якщо існує) про повну загальну середню та вищу освіту.

Необхідний оригінал і копія;- оригінал c копією посвідчення водія (якщо існує);

— ксерокопії сторінок паспорта: 2, 3 і 5 сторінки, відксерокопіювати на одному аркуші.

Источник: http://jak.iblog.in.ua/articles/jak-zabrati-zajavu-z-prokuraturi-jak-zabrati.html