Штатний розпис або розклад

За підтримки: Зараз з’явилося багато небанківських організацій, що видають кредити. Проте чи можна всім їм довіряти? Сайт credit-online.org.ua пропонує огляди та відгуки щодо кожної організації. Наприклад інформацію про Mycredit ви можете прочитати за посиланням.

Багато наших читачів налякані ходом вже зроблених перевірок «трудовиків». У зв’язку з цим всі роботодавці поспішають привести всю документацію, пов’язану з найманими працівниками, в ідеальний порядок. Тому, пропонуємо почати наводити лад зі штатного розкладу підприємства, про складання та затвердження якого, ми і пропонуємо Вам статтю.

Содержание

Для чого потрібен штатний розпис на підприємстві?

Досвідчений роботодавець знає напевно, що в практично будь-якому питанні, яке стосується управління підприємством, веденням кадрової, планової або бухгалтерської роботи на підприємстві не обійтися без штатного розкладу.

І дійсно, адже тільки на підставі штатного розкладу кадрова служба підприємства підбирає персонал у відповідності з наявністю діючих вакансій, проводить прийом нових співробітників і переводить діючих співробітників підприємства на іншу роботу. Бухгалтерія і плановий відділ, відповідно, планують витрати на оплату праці, а також складають звіти в центр зайнятості про наявність або відсутність вакантних посад.

Що таке штатний розпис? Є у нього затверджена форма?

Головне призначення штатного розкладу – це встановити організаційну структуру підприємства. Таким чином, керівник, стверджуючи штатний розклад, тим самим затверджує організаційну структуру підприємства, яка в свою чергу включає в себе кількість штатних одиниць по кожній професії, а так само тарифні ставки (оклади), які відповідають кожній професії на підприємстві.

Читайте також Аванс до заробітної плати. Розраховуємо і виплачуємо правильно

У загальному випадку будь-який штатний розклад має включати в себе найменування всіх посад і професій, які задіяні на підприємстві, а так само загальна чисельність працівників підприємства, зайнятих по кожній із зазначених професій та їх посадові оклади.

При складанні штатного розкладу, потрібно врахувати, що єдиної форми штатного розкладу для недержавних (приватних) підприємств не існує. Тому такі роботодавці сміливо можуть розробляти форму штатного розкладу на свій смак і колір.

Якщо ж Ви працюєте на підприємстві, яке фінансується за рахунок державного бюджету, то для Вас обов’язковим до виконання є постанова КМУ №57 від 28.01.2002 р. де і міститься типова форма штатного розкладу для бюджетних установ.

Що обов’язково повинна міститися в штатному розкладі?

Незалежно від того, якою формою штатного розкладу Ви вирішите користуватися (затвердженої постановою КМУ або розробленої самостійно), загальна структура цього документа повинна розділятися: гриф (позначку) про затвердження, заголовок і, власне, сам текст документа.

У текстештатного розкладу обов’язково повинна розкриватися інформація про:

 • найменування структурних підрозділів підприємства;
 • найменування посад (професій), задіяних на підприємстві;
 • кількість штатних одиниць відповідної посади (професії);
 • розмірах окладів (тарифних ставок), надбавок і доплат по кожній посаді (професії);
 • місячному фонді заробітної плати для працівників відповідної посади (професії) і в цілому по підприємству.

Крок 1 – Виділяємо структуру підприємства. Встановлюємо форми і системи оплати праці

Тут потрібно зауважити, що назва структурним підрозділам керівництво підприємства може добирати на свій смак, тобто вони можуть називатися як завгодно.

Однак, не слід забувати, що існують випадки, коли від назви структурного підрозділу в якому працює працівник, залежить отриманням їм пільг і додаткових гарантій.

Так, наприклад, пільгові категорії працівників, які мають право на пільгову пенсію за віком згідно зі Списками №1 і №2, повинні працювати в структурних підрозділах, назва яких повністю співпадає з тими, які наведені у Постанові КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Що ж до форм і систем оплати праці, які можна застосовувати на підприємстві, то це обов’язково має бути попередньо затверджено в тексті колективного договору. Нагадаємо, що колективний договір, є ще однією формою локального нормативного акта роботодавця, який він затверджує спільно з профспілкою, а у разі його відсутності, з представником трудового колективу.

Читайте також Як будуть проходити перевірки щодо дотримання законодавства про працю. Права перевіряючих, штрафи, оскарження

Крок 2 – Визначаємо повний перелік посад і професій на підприємстві

На цьому етапі головне врахувати всі посади і професії, які будуть задіяні на підприємстві, а так само наявність яких необхідно для нормального (безперебійного) функціонування підприємства.

Сюди відносяться всі посади і професії на підприємства, починаючи від директора і закінчуючи прибиральницею або сторожем.

Причому в штатний розклад потрапляють всі посади і професії, включаючи ті, які зайняті сумісниками, як зовнішніми, так і внутрішніми, а також поки вакантні посади, на яких тимчасово відсутні наймані працівники.

При виборі найменування штатним одиницям, потрібно мати на увазі, що роботодавець може обрати тільки з тих, які наведені в Класифікаторі професій ДК 003:2010.

Само собою зрозуміло, що саме ці найменування надалі повинні використовуватися у текстах наказів по особовому складу, а так само при записах в трудові книжки.

Крок 3 – Визначаємо чисельність штатних одиниць на підприємстві

Для початку з’ясуємо, що потрібно розуміти під штатною одиницею. У загальному випадку під штатною одиницею розуміється посадова одиниця, яка може бути зайнята одним або декількома працівниками відразу.

Кількість необхідних підприємству штатних одиниць підприємства воно визначає самостійно. Як правило, адміністрація підприємства в цьому питанні керується міркуваннями доцільності і економічної обґрунтованості змісту планованої чисельності працівників.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в залежності від потреб підприємства допускається встановлювати в штатному розкладі кількість штатних одиниць за посадами менше 1 (наприклад, 0,75 або 0,5). Їх встановлюють у випадках, якщо за цією посадою не потрібна зайнятість працівника повний робочий час.

Хоча на практиці може трапитися і зворотна ситуація, коли на одну «цілу одиницю, зазначену в штатному розкладі по певній посаді (професії), може бути прийнятий як один працівник, так і, наприклад, два працівника з неповним робочим днем на 0,5 штатної одиниці кожен. Таким чином, кожен з цих двох працівників відпрацює 50 % робочого часу і отримає, відповідно, половину окладу, встановленого з цієї посади.

Читайте також Нові порядки здійснення держ. нагляду / контролю за додержанням законодавства про працю

Крок 4 –Визначаємо розміри окладів, надбавок і доплат

Тут джерелом інформації повинен служити колективний договір або інший локальний внутрішній документ, як Положення про оплату праці на підприємстві та ін.

Природно, що такий документ повинен бути погоджений з трудовим колективом або профспілкою при його наявності.

Як правило, у таких документах на підприємстві міститься повна інформація про норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат.

Звертаємо Вашу особливу увагу на те, що стаття 95 КзПП та стаття 6 Закону України «Про оплату праці» містить вимогу, згідно з якою, не можна встановлювати всім працівникам оклади (тарифні ставки) в однаковому розмірі.

У зв’язку з цим всі роботодавці зобов’язані оплачувати працю найманих працівників з урахуванням кваліфікації та складності виконуваних робіт.

У той же час, в штатному розкладі допускається затвердження однакових найменувань посад з різними посадовими окладами (тарифними ставками).

При складанні штатного розкладу в 2017 році потрібно мати на увазі, що оклад (місячна тарифна ставка) працівника не може бути менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 року (тобто 1600 грн.).

Ну і нарешті, якщо в штатному розписі за окремими посадами будуть вказані доплати чи надбавки, то це прямо говорить про те, що такі надбавки і доплати носять постійний характер і повинні виплачуватися працівникові на регулярній основі. Що ж стосується «трудової» доплати до мінімальної зарплати, то в штатному розкладі відображати її не потрібно, оскільки в цьому випадку її розмір може змінюватися в залежності від виконаної норми праці в поточному місяці.

Крок 5 – Проект штатного розкладу (погодження)

Перед тим, як штатний розклад буде подано на затвердження адміністрації підприємства, він повинен бути погоджений з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.

У зв’язку з цим, знову постає питання про погодження на цьому етапі штатного розкладу профспілкою або органом що його замінює, однак, на думку автора, це зайве.

Оскільки порядок встановлення розмірів окладів (ставок), доплат і надбавок регулює колективний договір (інший локальний нормативний акт роботодавця), який і так вже узгоджений з профспілкою (представником трудового колективу), а штатний розклад складається на його підставі (з урахуванням його вимог).

Читайте також Мінімальна зарплата, система оплати праці та штрафи за порушення трудового законодавства. Нововведення 2017 року

Крок 6 – Затвердження штатного розкладу

Штатний розклад затверджують шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) з основної діяльності. Допускається також затвердження штатного розкладу безпосередньо грифом затвердження (у правому верхньому куті документа).

Штатний розклад, зазвичай, вводиться в дію з початку календарного року і діє протягом усього року. У той же час комерційні (недержавні) підприємства можуть затверджувати штатні розписи з потрібною періодичністю, хоч щомісяця. Якщо термін дії штатного розкладу не обумовлений, то він діє безстроково аж до затвердження нового.

При необхідності в штатний розклад можуть бути внесені зміни. Якщо вони не суттєві, то, зазвичай, видають наказ про внесення змін у штатний розклад. Якщо ж змін багато, то має сенс викласти штатний розпис в новій редакції.

Источник: https://byhgalter.com/shtatnij-rozklad-dlya-chogo-vin-potriben-i-yak-pravilno-jogo-sklasti/

Штатний розклад організації

Штатний розклад організації не єпервинним документом (документом, що є основою для ведення бухобліку), тому деякі керівники організацій вважають його складання необов’язковим.

Але на практиці в більшості випадків податкові та трудові інспекції просять пред’явити цей документ при перевірці, а за його відсутності можуть оштрафувати.

Відсутність штатного розкладу може ускладнити звільнення співробітників за скороченням штату — якщо немає затвердженого списку посад в штаті, то буде складно довести його скорочення.

Хто повинен складати штатний розклад організації? Однозначної відповіді немає.

У великих фірмах складання штатного розкладу покладають на відділ кадрів або бухгалтерію, в малих підприємствах цим зазвичай займається бухгалтер або керівник.

Якщо керівник покладає складання штатного розкладу на працівника, у якого цей обов’язок не прописана в посадовій інструкції і (або) трудовому договорі, призначення відбувається за допомогою наказу по основній діяльності.

Як заповнити штатний розклад організації?

Для полегшення складання штатного розкладу в 2001 році була введена уніфікована форма № Т-3. У 2004 році в неї були внесені незначнізміни. Форма містить 10 граф.

При необхідності можна додавати нові графи, але видаляти вже наявні не можна — якщо їх нема чим заповнити, їх потрібно просто залишити порожніми.

Як правильно заповнити штатний розклад організації? Давайте детально розглянемо форму № Т-3.

 • найменуванні організації: Слід вказати найменування компанії, воно повинно збігатися з її назвою в установчих документах.
 • за ОКПО: Потрібно внести код організації з Загальноросійського класифікатора підприємств і організацій.
 • Номер документа: Залежить від типу нумерації документів в організації (по роках або наскрізна).
 • Дата складання: Дата фактичного складання штатного розкладу в форматі «дд.мм.рррр», вона передує даті початку дії документа.
 • Період дії: Дата вступу документа в дію і період, на який він затверджується (зазвичай рік).
 • затверджено: Слід проставити дату і номер наказу «Про введення в дію штатного розкладу».
 • Штат в кількості ___ одиниць: Загальне число штатних одиниць організації, заповнюється після складання штатного розкладу.

Тепер переходимо безпосередньо до графів штатного розкладу. Всього штатний розклад організації (точніше, форма № Т-3) містить 10 граф:

 1. Найменування структурного підрозділу: Назва підрозділу, відповідне розробленої і затвердженої структурі підприємства.
 2. Код структурного підрозділу: Код підрозділу, присвоєний йому для ведення документообігу та позначення його місця в ієрархії організації.
 3. Посада: Посади співробітників повинні відповідатитарифно-кваліфікаційного довідника і загальноросійському класифікатору посад службовців і професій робітників; зазвичай посади в кожному підрозділі вносяться в ієрархічному порядку у напрямку зниження важливості; посаду в трудовому договорі повинна збігатися зі штатним розкладом.
 4. Кількість штатних одиниць: Кількість штатних одиниць для кожної посади; для сумісників можливе зазначення дробових чисел (0,5, 0,25 та ін.); можна (і доцільно) вказувати вакантні посади.
 5. Тарифна ставка (оклад): Місячна заробітна плата за посадою в рублях.
 6. Надбавки (доплати): Стимулюючі виплати і компенсації,передбачені чинним законодавством або введені за рішенням організації; вносяться в рублевому численні або одиницях виміру, відповідних застосовуваної системі оплати праці.
 7. Надбавки (доплати).
 8. Надбавки (доплати).
 9. всього: Сума значень з колонок 5-8, помножена на значення колонки 4 (кількість штатних одиниць); підсумкова сума по всіх посадах становить місячний фонд заробітної плати.
 10. Примітки: Заповнюється при наявності «північних» надбавок або надбавок за вчений ступінь (в примітках дається посилання на відповідний закон) або при наявності працівників-відрядників.

Штатний розклад організації підписується керівником кадрової служби та головним бухгалтером. Якщо воно займає кілька аркушів, їх слід пронумерувати, прошити та скріпити документ печаткою і підписом керівника.

Внесення змін до штатного розпису

Зазвичай зміни до штатного розпису організаціївводяться за допомогою наказу по основній діяльності «Про внесення змін до штатного розпису» ( «Про часткову зміну штатного розкладу», «Про зміну штатного розкладу»), підписаного керівником або уповноваженою особою. Підставою для внесення змін можуть служити:

 • перейменування посад або структурних підрозділів;
 • зміна окладу;
 • реорганізація підприємства;
 • скорочення штату працівників або їх чисельності.

Змінена штатний розпис затверджується не пізніше, ніж за два місяці до фактичного введення змін. Працівники, яких торкнулися зміни в штатному розкладі, повинні бути ознайомлені з наказом під розпис.

Якщо ж зміни, що відбуваються в компанії, досить масштабні, можливо видання наказу по основній діяльності про затвердження нового штатного розкладу.

Источник: https://uk.srathbun.com/career/3557-shtatnoe-raspisanie-organizacii.html

Штатний розпис школи — порядок складання

Штатний розпис — це внутрішній (локальний) документ загальноосвітнього навчального закладу, що відображає розподіл праці між працівниками, кількість працівників, місячний і річний фонди зарплати

Директор школи має бути добре обізнаний із особливостями складання штатного розпису, адже він обов’язково проектує цей документ до початку навчального чи календарного року.

До штатного розпису школи вносять:

 • повну інформацію про посади (професії) усіх працівників
 • розміри основної зарплати, надбавок і доплат.

На підставі штатного розпису врегульовують і кадрові питання.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Форма штатного розпису школи

Можна використовувати:

а) типову форму (наказ Мінфіну від 28.01.2002 № 57)

б) скласти власну.

Головне, щоб у формі були графи, де фіксуватимуть:

 • назви посад
 • назви структурних підрозділів (за наявності)
 • кількість штатних одиниць
 • посадові оклади
 • надбавки й доплати
 • фонд зарплати на місяць, рік.

2018 рік

 • Типові штатні нормативи ЗЗСО: що змінилося, що з’явилося

Перелік основних нормативно-правових документів, якими варто керуватися під час складання штатного розпису ЗНЗ:

Хто складає штатний розпис:

 • керівник ЗНЗ
 • фахівець органу управління освітою (для навчальних закладів з малою наповнюваністю учнів).

Яких працівників і чому варто долучити до підготовки проекту штатного розпису:

заступника з навчально-виховної роботи ⇒ складає робочий навчальний план, відповідно до якого визначають кількість годин за кожним навчальним предметом; додаткового часу на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
заступника з господарської роботи ⇒ організовує роботу технічного персоналу, розподіляє навантаження
секретаря ⇒ правильно оформлює штатний розпис
бухгалтера (за наявності) ⇒ штатний розпис це один із основних фінансово-господарських документів

Після затвердження штатних розписів ЗНЗ бухгалтер чи економіст органу управління освітою формує документи, в яких подає узагальнені дані:

 • кількість штатних одиниць навчальних закладів
 • загальний фонд оплати праці для району (міста)
 • прогноз видатків на навч./календ. рік.

Що потрібно

 • для фінансової автономії загальноосвітнього навчального закладу

До середини серпня остаточно відомо:

Відтак керівник ЗНЗ надає працівникам, які беруть участь у підготовці штатного розпису, таку інформацію:

Зауважте!

Обсяг навчальних годин залежить від кількості навчальних предметів, визначених робочим навчальним планом.

Крок 4. Проведіть нараду при директорові

Питання, які варто винести на обговорення:

Крок 5. Визначте організаційну структуру навчального закладу

Зазвичай організаційну структуру визначають:

Варто пам’ятати!

Організаційна структура має відповідати структурі, наведеній у Статуті навчального закладу.

Аби правильно визначити організаційну структуру, можна спочатку зобразити її графічно. Це полегшить сприймання, дасть змогу наочно побачити підпорядкованість підрозділів, зв’язки між ними.

Крок 6. Проаналізуйте кадрове забезпечення

Цим питанням займається заступник директора з навчально-виховної роботи. Він має з’ясувати:

 • наскільки навчальний заклад забезпечено кадрами
 • скільки залишилося вільних посад
 • скільки працюватиме педагогів-сумісників
 • який обсяг роботи виконуватимуть працівники за суміщенням.

Крім того, заступник збирає інформацію про:

Крок 7. Проаналізуйте інформацію про доплати, надбавки

У штатному розписі вказують:

 • посадові оклади працівників закладу (враховуючи підвищення)
 • доплати і надбавки.

Тож на цьому етапі керівник і бухгалтер ЗНЗ мають перевірити:

 • чи є накази про встановлення підвищень, доплат та надбавок
 • чи відповідають встановлені підвищення, доплати та надбавки нормативним актам.

Зауважте!

Крок 8. Перевірте відповідність назв посад Класифікатору професій

Формуючи штатний розпис, варто перевірити назви посад за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП), затв. наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Назви посад працівників у штатному розписі мають відповідати:

 • КП
 • Типовим штатним нормативам.

Крок 9. Порівняйте дані у новому та минулорічному штатних розписах

Такий аналіз проводять, аби виявити, чи змінилися показники порівняно з минулим роком.

Отримані дані можна занести до порівняльної таблиці. Цю інформацію використовує керівник ЗНЗ, коли:

 • готує щорічний звіт
 • складає план розвитку навчального закладу
 • аналізує виконання річного плану роботи тощо.

Крок 10. Узагальніть результати аналізу та заповніть штатний розпис

Штатний розпис заповнює:

 • секретар
 • заступник директора з навчально-виховної роботи (якщо немає секретаря).

Під час заповнення штатного розпису можуть виникнути труднощі при зазначенні деяких даних:

Дані Як зазначати
 • кількість штатних одиниць
⇒ відповідно до кількості штатних одиниць, обчисленої у розрізі кожної посади (професії) загалом по ЗНЗ
 • однакові назви посад з різними посадовими окладами
⇒ щодо кожної з них в окремому рядку вказують назву посади, кваліфікаційний розряд, тарифну ставку
 • однакові посади з однаковими окладами
⇒ в одному рядку зазначають кількість штатних одиниць працівників певної професії та кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) і тарифну ставку (посадовий оклад)

Крок 11. Погодьте проект штатного розпису з виборним органом первинної профспілкової організації

Перед затвердженням штатного розпису ЗНЗ органом управління освітою його варто попередньо погодити з виборним органом первинної профспілкової організації.

Нижче реквізиту «Підпис» ставлять гриф погодження, що включає такі елементи:

Крок 12. Підпишіть штатний розпис

Хто підписує штатний розпис:

 • керівник та бухгалтер ЗНЗ

або

 • головний бухгалтер чи начальник планово-фінансового відділу органу управління освітою, які складали штатний розпис.

Крок 13. Затвердьте штатний розпис

Керівник органу управління освітою затверджує штатний розпис та ставить гриф затвердження, який скріплює печаткою.

Гриф затвердження включає такі дані:

 • кількість штатних одиниць
 • місячний фонд зарплати (розмір у гривнях)
 • назва посади
 • ініціали та прізвище
 • число, місяць, рік затвердження
 • підпис.

Якщо навчальний заклад приватний — штатний розпис затверджує засновник (власник).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Затверджувати штатний розпис обов’язково

Затверджений штатний розпис діє протягом навчального (календарного) року

За потреби до штатного розпису можна внести зміни

Відсутність штатного розпису є адміністративним правопорушенням.

Крок 14. Видайте наказ про затвердження штатного розпису

Затвердження штатного розпису обов’язково супроводжують виданням відповідного наказу. Хто видає такий наказ:

⇒ якщо навчальний заклад має власну бухгалтерію
⇒ якщо навчальний заклад обслуговує централізована бухгалтерія

Наказ про затвердження штатного розпису:

 • є наказом з основної діяльності, а отже має складатися з констатуючої та розпорядчої частин
 • може й не мати констатуючої частини та відразу починатися зі слова НАКАЗУЮ, оскільки для введення в дію штатного розпису додаткових пояснень не потрібно (варто зазначити причини, що викликали необхідність затвердження нового штатного розпису)
 • може мати додатки, посилання на які варто наводити у відповідних пунктах тексту наказу.

Крок 15. Доведіть штатний розпис до відома працівників школи

Усі працівники ЗНЗ мають ознайомитися із затвердженим штатним розписом. Це можна зробити під час:

6 норм, які

 • слід знати при складанні штатного розпису

Источник: https://www.pedrada.com.ua/article/1482-shtatniy-rozpis-zagalnoosvtnogo-navchalnogo-zakladu-pokrokova-nstruktsya

Штатний розклад, приклади заповнення форми Т-3 | Корисно

Зміст

 • 1 Для чого потрібен штатний розпис?
 • 2 Приклад штатного розкладу за формою Т-3
 • 3 Форма Т-3: як заповнювати?
 • 4 Порядок складання та затвердження форми Т-3

Хоча законодавчо обов’язок заповнення штатного розкладу не закріплена, перевіряючі органи переважно розцінюють відсутність його як порушення законів.

Щоб уникнути непорозумінь керівникам не варто нехтувати цим важливим первинним документом. Хоча б тому, що він корисний для підприємств у багатьох відношеннях.

Давайте розберемося, в яких саме, а також коротко розглянемо правила заповнення форми Т-3.

Штатний розклад є нормативним документом, коректність заповнення якого законодавчо закріплена в Постанові «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» від 5 січня 2004 р.

Терміни, які використовуються в Постанові, передбачені Трудовим кодексом РФ. Штат – склад працівників даної організації, який планується мати у розпорядженні певний проміжок часу.

Отже, штатний розклад відображає такі моменти:

 • структуру підприємства (ієрархічну підпорядкованість окремих цехів або взаємодія по горизонталі);
 • штатний склад (перелік посад, необхідних для нормального функціонування підприємства);
 • чисельність працівників;
 • розмір заробітної плати та надбавки до неї.

Для чого потрібен штатний розпис?

Відзначимо деякі позитивні моменти:

 • штатний розклад полегшує кадровий аналіз підприємства;
 • дозволяє бачити повну картину щодо оплати праці працівників;
 • набір або звільнення співробітників здійснюються у відповідності зі штатним розкладом;
 • вирішуються в суді спірні питання, що стосуються скорочення чисельності працівників або відмови від працевлаштування;
 • трудовий договір складається на підставі даних штатного розпису (ТК РФ, стаття 15 і 57).

Приклад штатного розкладу за формою Т-3

Завантажити приклад штатного розкладу форми Т-3 .doc — тут.
Завантажити приклад форми Т-3 .xls — тут.

Форма Т-3: як заповнювати?

Як правильно заповнити форму Т-3? «Шапка» або верхівка штатного розкладу включає в себе наступні пункти:

 • найменування організації. Повинне точно збігатися з найменуванням, зазначеним в установчих документах організації;
 • – код ЄДРПОУ;
 • номер документа. На кожному підприємстві може застосовуватися своя система нумерації документів. І штатний розклад не виняток. Номер може містити буквено-цифрове позначення або просто цифрове;
 • дата складання (не плутати з датою початку дії – див. наступний пункт);
 • термін дії (для штатного розкладу звичайно рік);
 • дата і номер наказу, що вводить в дію штатний розклад.

Порядок заповнення колонок (номер пункту відповідає номеру колонки у таблиці форми Т-3).

 • Найменування структурного підрозділу. Для державних підприємств обов’язково дотримання нормативів найменувань. Найменування деяких підрозділів є показником для пільг, які можуть отримати працівники певних професій при виході на пенсію.Для комерційних структур дозволено не дотримуватися нормативів у найменуванні підрозділів, але бажано не використовувати слова іноземного походження.
 • Код підрозділу. Присвоює організація. Коди повинні відображати ієрархію підрозділів: цехів, відділів і груп.
 • Посаду. У державних організаціях колонка заповнюється згідно з класифікаторами спеціальностей. Комерційним організаціям можна використовувати свої найменування, але рекомендується також користуватися довідниками. Як правило, в межах одного відділення список посад виконується в ієрархічному порядку. Найменування посади у штатному розкладі повинно збігатися з найменуванням її в трудовому договорі.
 • Кількість штатних одиниць. Для бюджетних організацій ця цифра є розрахунковою. Комерційні знову ж мають свободу в тому, скільки працівників призначати для того чи іншого структурного підрозділу. Маються на увазі не конкретні люди, а ступінь необхідності штатної одиниці, тому в цій колонці можуть бути вказані не цілі числа, а частки з кроком 0,25.
 • Тарифна ставка або оклад. Місячна зарплата в рублях. Визначення окладу або тарифної ставки регламентується Трудовим кодексом РФ, статті 129, 133. Не допускається зазначення в п’ятій колонці діапазону заробітної плати. Зазначається основна ставка. Для відображення змін розміру заробітної плати протягом терміну дії штатного розкладу використовуються наступні колонки.
 • Колонки з 6 по 8 заповнюються у гривнях або відсотках. В ці колонки вносяться дані про всілякі надбавки до зарплати. Розмір надбавок залежить від багатьох факторів, наприклад:

  • певні (шкідливі) умови праці;
  • нестандартний режим роботи;
  • системи преміювання і заохочення на конкретному підприємстві;
  • норми, встановлені законодавством РФ.

  Колонка 9 є розрахунковою. В неї вноситься твір даних колонки 4 і суми даних колонок з 5-ї по 8-ю включно.

  Можливо вам так само стане в нагоді приклад написання і призначення службової записки, а так само відповіді на питання по стажуванню на робочому місці.

  До чого зобов’язує ТК РФ роботодавця? Права та обов’язки сторін.

  Порядок складання та затвердження форми Т-3

  Кваліфікаційний довідник посад покладає обов’язок складати штатний розклад на економіста по праці. У зв’язку з частим відсутністю такої посади на підприємстві, іноді становить цей документ працівник відділу кадрів. На тих підприємствах, де немає кадрових працівників, форму Т-3 зазвичай заповнюють співробітники бухгалтерії або навіть керівник.

  Незалежно від того, хто заповнював і становив штатний розклад, його повинні запевнити і підписати головний бухгалтер і керівник підприємства.

  Стверджує складений документ керівник підприємства. Для цього обов’язково оформлення наказу. Номер наказу проставляється в окремій графі форми Т-3. Ця графа також є підсумкової для кількості штатних одиниць підприємства та місячного фонду заробітної плати. В наказі вказується дата введення в дію штатного розпису.

  Форма Т-3 зазвичай складається терміном на один рік. Однак у великих підприємствах цей термін може бути менше року.

  Крім того, щоб не складати заново штатний розклад протягом року, підприємство має право вносити зміни у вже складений документ. Такі зміни оформлюються наказом керівника.

  У наказі обов’язково зазначається обґрунтування змін, наприклад, реорганізація, скорочення або розширення виробництва.

  Источник: http://vidpoviday.com/shtatnij-rozklad-prikladi-zapovnennya-formi-t-3

  Унифицированная форма № Т-3 — Штатное расписание (бланк)

  Штатное расписание: бланк унифицированной формы Т-3

  Какие сведения содержит унифицированная форма штатного расписания

  Как правильно составить штатное расписание

  Код структурного подразделения в штатном расписании и прочие сведения

  Как заполнить штатное расписание: образец и пример

  Нюансы оформления и внесения изменений в штатное расписание

  Итоги

  Штатное расписание: бланк унифицированной формы Т-3

  С 1 января 2013 года коммерческие организации не обязаны оформлять кадровые документы по утвержденным формам, то есть могут использовать самостоятельно разработанные бланки документов.

  Подробнее об этом см. в статье «Первичный документ: требования к форме и последствия ее нарушения».

  Однако унифицированная форма Т-3 — это достаточно удобный и привычный способ оформления штатного расписания. Кроме того, штатное расписание образца формы Т-3 содержит все необходимые сведения, поэтому большинство работодателей продолжают использовать именно эту форму документа.

  Напомним, штатное расписание — бланк унифицированной формы Т-3 — и порядок его заполнения утверждены постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. Для того чтобы пользователи нашего сайта знали, как составить штатное расписание, образец документа представлен как в чистом виде (в этом разделе), так и в заполненном состоянии (в последнем разделе).

  Скачать штатное расписание

  Какие сведения содержит унифицированная форма штатного расписания?

  Штатное расписание — это один из внутренних нормативных документов, который обязана иметь каждая организация (или предприниматель с наемными работниками).

  Какие еще кадровые документы следует оформить работодателю, читайте в статье «Кадровые документы, которые должны быть в организации».

  Штатное расписание содержит:

  • перечень структурных подразделений;
  • наименование должностей, специальностей и профессий с указанием квалификации;
  • сведения о количестве штатных единиц;
  • информацию о зарплате: тарифные ставки и оклады, надбавки, фонд оплаты труда (ФОТ), в т. ч. по организации в целом.

  Штатное расписание своей главной целью имеет определение структуры, штатной численности и размера ФОТ. Документ не содержит фамилии работников и их штатную расстановку по должностям. Штатная расстановка (синонимы: штатное замещение, штатный список) нормативными документами не установлена.

  Штатное замещение в отличие от штатного расписания не является обязательным документом для организации, тем не менее оно часто используется.

  Обусловлено это тем, что штатное замещение позволяет отслеживать вакансии, а также заполнение штатных единиц при приеме на работу совместителя или если должность делится между несколькими сотрудниками.

  Штатное замещение обычно разрабатывается на основе штатного расписания формы Т-3 с добавлением столбца, в который вносятся фамилии, имена, отчества работников, занимающих определенные должности. Если организация применяет в своей деятельности штатное замещение, то нужно учитывать, что этот документ должен храниться 75 лет.

  О сроках хранения кадровых документов читайте здесь.

  Как правильно составить штатное расписание

  Составление штатного расписания может быть возложено на любого работника организации, при этом оно в обязательном порядке утверждается приказом (распоряжением) руководителя или иного уполномоченного лица. Порядок издания документов об утверждении штатного расписания должен закрепляться в учредительных документах.

  О нюансах составления таких приказов читайте в материале «Приказы по основной деятельности — это какие приказы?».

  При составлении штатного расписания впервые ему присваивается номер 1, а в дальнейшем применяется сквозная нумерация.

  В штатном расписании указывается дата составления, а также дата, с которой штатное расписание вводится в действие. Эти две даты могут различаться.

  В форме Т-3 предусмотрено указание периода действия штатного расписания, реквизитов приказа о его утверждении и количества штатных единиц.

  Код структурного подразделения в штатном расписании и прочие сведения

  Штатное расписание в табличной части начинают заполнять с указания наименований и кодов структурных подразделений. Как правило, код подразделения в штатном расписании указывают в порядке, позволяющем определить подчиненность и структуру всей организации.

  Если у организации есть филиалы и представительства, то нужно учитывать, что они являются структурным подразделением организации, и соответственно, штатное расписание должно составляться по организации в целом. Даже если руководителю филиала передали право самостоятельно утверждать штатное расписание, то составляется оно все равно как часть единого штатного расписания.

  В графе 3 штатного расписания приводится наименование должности, специальности, профессии, которые указываются в именительном падеже без сокращений. Наименование должности, профессии присваивает работодатель, если работа не связана с тяжелыми условиями труда и представлением льгот, в противном случае при указании должности в штатном расписании нужно ориентироваться:

  • на Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) (утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 367);

  Источник: https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/unificirovannaya_forma_t3_shtatnoe_raspisanie_blank/

  Зразок штатного розкладу 2018

  Штатний розклад — важливий кадровий документ. На практиці часто виникає багато питань, пов’язаних з його складанням, затвердженням і використанням. Розглянемо найважливіші з них і наведемо зразок штатного розкладу і зразок наказу про затвердження штатного розкладу.

  Штатний розклад не є первинним документом. Це локальний нормативний акт, який містить перелік посад працівників компанії із зазначенням чисельності штатних одиниць і розмірів посадових окладів. Також в ньому відбивається розмір надбавок і доплат, які існують в даній компанії, стосовно до конкретних посад (наприклад, надбавка працівникам компаній, розташованих в районах Крайньої Півночі).

  Законодавчо роботодавець не зобов’язаний вести штатний розклад. У ТК РФ воно лише згадується (ст. 15 і 57 ТК РФ). Однак це не означає, що такий документ не потрібен.

  Штатний розклад — один з перших документів, який просять уявити трудові та податкові інспекції під час перевірок. Відсутність у організації штатного розкладу перевіряючі вважають порушенням законодавства про працю та охорону праці, за яке посадова особа може бути оштрафовано на суму від 1000 до 5000 рублів а організація — від 30 000 до 50 000 рублів (ст. 5.27 КоАП РФ).

  На думку Роструда, компанія не має права прийняти співробітника на посаду, якої немає в штатному розкладі. А найменування посади в трудовому договорі і штатному розкладі повинні збігатися (лист від 21.01.14 № ПГ / 13229-6-1).

  Відмова від штатного розкладу може спричинити і інші проблеми. Наприклад, якщо співробітники були звільнені за скороченням штату (п. 2 ст. 81 ТК РФ) і подали в суд на свого роботодавця. У такій ситуації без штатного розкладу роботодавцю буде досить складно довести, що звільнення виправдано.

  Щоб уникнути можливих санкцій, роботодавцю необхідно ввести штатний розклад.

  Відзначимо, що штатний розпис складають на всю компанію. Для філій, представництв чи інших відокремлених підрозділів окремий розклад стверджують, тільки якщо це прямо прописано у внутрішніх документах і у керівника підрозділу є на це повноваження. Наприклад, право затверджувати штатний розклад підрозділу прописано в довіреності.

  Наказ про затвердження штатного розкладу

  Штатний розклад затверджується наказом (розпорядженням) керівника компанії. До його прийняття воно повинно бути підписано керівником кадрової служби і головбухом.

  Завантажити наказ про затвердження штатного розкладу >>

  Форма штатного розкладу

  Складати штатний розклад можна з рекомендаційної або своєю формою. Це організація вирішує самостійно.

  Обов’язки щодо складання та заповнення форми № Т-3 можуть бути покладені як на працівників відділу кадрів, так і на бухгалтерів або навіть керівників. Все залежить від розміру і штатної чисельності організації.

  Заповнення форми № T-3

  У формі № T-3 10 граф. до яких можна додавати нові. Якщо з якої-небудь з граф документа немає відомостей, її слід залишити порожньою.

  Завантажити Зразок штатного розкладу >>

  Спочатку необхідно вказати найменування організації, код за ЄДРПОУ, а також дату і номер складання документа. Найменування організації можна вказувати повним або скороченим.

  Далі в рядку «на період ____ з» ____ «______________ 200__» потрібно вказати період, на який затверджується штатний розпис (зазвичай один рік), і з якої дати воно починає діяти. У графі «Дата складання» — число. коли фактично складено штатний розклад.

  Штатний розклад затверджується наказом (розпорядженням) директора організації або уповноваженої ним особи. Реквізити цього документа потрібно вказати в рядку «Затверджено наказом організації від» ____ «______________ 200__ № __».

  Тепер розберемо, як заповнювати окремі графи штатного розкладу.

  Структурний підрозділ в штатному розкладі

  У графі 2 «Код» повинні бути перераховані коди структурних підрозділів, присвоєні роботодавцем. Це необхідно для того, щоб можна було легко визначити місце кожного відділу або групи в загальній структурі організації.

  Припустимо, в компанії є фінансовий департамент, до складу якого входить два відділи — фінансовий і бухгалтерія. Якщо код департаменту — 03, фінансовому відділу і бухгалтерії можна привласнити коди 03.01 і 03.02 відповідно.

  Якщо у відділах є ще більш дрібні підрозділи, наприклад, група з обліку основних засобів в бухгалтерії, у неї може бути код 03.02.01.

  У графу 3 необхідно внести найменування посади (спеціальності, професії). Зручно заповнювати цю графу в ієрархічному порядку: керівник, заступники, провідні фахівці та т. Д.

  До речі, відповідно до статті 57 ТК РФ, якщо «з виконанням робіт по певним посадам, професіями, спеціальностями пов’язано надання компенсацій і пільг або наявність обмежень», найменування таких посад (професій, спеціальностей) повинні відповідати кваліфікаційним довідникам:

  • ЄДРПОУ робочих, посад службовців і тарифних розрядів ОК 016-94 (введений постановою Держстандарту Росії від 26.12.94 № 367);

  Источник: http://blog.r13-r21.com.ua/articles/zrazok-shtatnogo-rozkladu-2018.php